Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług medycznych na potrzeby cudzoziemców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku – oddział w Białymstoku i w Czerwonym Borze (osoby dorosłe - kobiety i mężczyźni oraz dzieci).

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji nr projektu 3/9-2018/BK-FAMI „Infrastruktura i procedury azylowe – część II” i 4/9-2018/BK-FAMI

Okres realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2022 r.

Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: procentowo
Cena - waga: 60
Dostępność do usług - waga 40

Termin składania ofert: 25 lutego 2022 r. godz. 11:00

Ofertę należy złożyć poprzez platformę https://portal.smartpzp.pl/posg

Termin otwarcia ofert: 25 lutego 2022 r. godz. 12:00

Termin związania ofertą: 26 marca 2022 r.

Kontakt: Podlaski Oddział Straży Granicznej imienia gen. dyw. Henryka Minkiewicza z siedzibą w Białymstoku.
ul. gen. J. Bema 100
Białystok 15-370
tel. 857 145 181
zamowienia.posg@strazgraniczna.pl