Piotr Roman, prezydent Bolesławca przekazał informację, że „Profilaktykę próchnicy u dzieci" realizować będzie Stacja Opieki Caritas Diecezji Legnickiej w Legnicy, ul. Grabskiego 19.
Odrzucona została oferta Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologiczne dr Dominik Chodyra, przy ul. Batorego 4 w Bolesławcu. Decyzja taka została podjęta, bo oferta Dominika Chodyr nie odpowiadała warunkom określonym w ogłoszeniu konkursu - brak aktualnej opinii inspektora sanitarnego o spełnieniu wymagań sanitarno - epidemiologicznych w miejscu wykonywania badań na terenie miasta Bolesławiec.

Stacja Opieki Caritas Diecezji Legnickiej w Legnicy prowadzi m.in.: Okno Życia, Aptekę św. Marka, Domy rekolekcyjne, Świetlice parafialne, Kuchnie dla ubogich, Diecezjalny Fundusz Obrony Życia (FOŻ), Ośrodek Edukacyjno-Opiekuńczy "Samarytanin".