PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Sprzęt stomatologiczny: kupować, czy zaczekać?

miro
11-09-2013, 23:35
Sprzęt stomatologiczny: kupować, czy zaczekać? Sprzęt stomatologiczny: kupować, czy zaczekać?
Kupować, bo ruszająca gospodarka wkrótce zwiększy popyt, bo warunki finansowania inwestycji mogą się pogorszyć, bo marży dystrybutorów i producentów na tak niskim poziomie utrzymywać dłużej nie sposób. Pozostaje ocena, czy aby - wydaje się nieunikniony - wzrost cen sprzętu i urządzeń będzie na tyle znaczący, że wyprzedzi inflację?
Ceny pełzające
W oparciu o statystykę, zagregowaną przez bostońską firmę DataMarket Inc, infoDENT24.pl przeanalizował jak w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy zmieniały się ceny sprzętu stomatologicznego na unijnym rynku.
Okazuje się, że w ostatnich 20 miesiącach: od grudnia 2011 r. do lipca 2013 r., amplituda cen sprzętu stomatologicznego w UE była wyjątkowo płaska, z lokalnymi ekstremami: od minus 0,5 proc. (maj 2012 r.) do plus 0,5 proc. (grudzień 2012 r.). W okresie: grudzień 2011 r. - lipiec 2013 r. wzrost cen sprzętu stomatologicznego wyniósł 1,7 proc. Miesięczna dynamika cen oscylowała najczęściej wokół plus 0,1 proc. Nic nie zapowiada gwałtownej zmiany tego trendu w najbliższych miesiącach.
W całej UE wzrost cen w I połowie 2013 r. nie przekroczył 0,8 proc., a więc istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że w najbliższych miesiącach w Polsce nie nastąpi radykalna korekta cen w górę, chociaż jest ona bardziej prawdopodobna niż obniżka. Nie powinny to być jednak zmiany znaczące, gdyż polscy dystrybutorzy zazwyczaj występują w roli podmiotów kompensujących zarówno podwyżki, jak i obniżki cen na rynku sprzętu stomatologicznego.
Dla zobrazowania sytuacji w UE w I półroczu 2013 r. podajmy, że: we Francji wzrost cen sprzętu stomatologicznego wyniósł 1,2 proc., we Włoszech 0,7 proc., w Wielkiej Brytanii 2,2 proc., w Hiszpanii 0,4 proc.

Niemiecka lokomotywa
Impulsem do nieco szybszego wzrostu cen może być fakt, że sprzęt stomatologiczny, trafiający do Polski z Niemiec, w kolejnych miesiącach 2013 r. drożał wyraźniej niż średnia w UE. Od stycznia do lipca 2013 r. było to 1,2 proc. (zaledwie 0,5 proc. w całym 2012 r.). Czy trend ten się utrzyma? Z pewnością tak, gdyż gospodarka niemiecka zaczyna rozwijać się w większym tempie, a to z reguły powoduje ruch cen w górę.
Poza tym pamiętać należy, że w Niemczech praktycznie co trzy lata katalogi sprzętu stomatologicznego zawierają zgoła nowe oferty. Kolejne modele, oczywiście z reguły o lepszych parametrach i jakości, oparte są o nowe rozwiązania techniczne i technologiczne, a to z reguły oznacza korektę cen w górę.

Co sprzyja inwestycjom? Za (+), a nawet przeciw (-)
Sprzęt dentystyczny, a tendencje na rynku prywatnych usług stomatologicznych
(+) Okazuje się, że uboższy koszyk świadczeń gwarantowanych i mniejsza jego wielkość nie zmienia zasadniczej tendencji - Polacy z roku na rok wydają większe pieniądze na leczenie uzębienia. W ostatecznym rozrachunku kwota ta zbliża się do 10 mld zł rocznie (według oceny firmy badawczej PRM).
Wyższy popyt na usługi stomatologiczne będzie utrzymywać na względnie stabilnym poziomie zapotrzebowanie na sprzęt stomatologiczny i to na taki, który umożliwi świadczenie zaawansowanych usług dentystycznych.
(+) Praktyki wyspecjalizowane w turystyce dentystycznej przewodzą wśród klientów tworzących zapotrzebowanie na zaawansowany sprzęt stomatologiczny. Popyt ten w 2012 r. i 2013 r. był nieco mniejszy niż zazwyczaj, a to ze względu na słabnącą dynamikę turystyki stomatologicznej.
(+) Wejście w życie unijnej dyrektywy o prawach pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej ułatwi mieszkańcom UE leczenie się poza granicami własnego kraju, w tym także w Polsce.

POLECAMY W SERWISACH