PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu partner portalu

SP Nr 50 w Białymstoku szuka świadczeniodawcy usług stomatologicznych

Autor: miro • Źródło: ms
02-02-2021, 13:24
SP Nr 50 w Białymstoku szuka świadczeniodawcy usług stomatologicznych Szkoła Podstawowa Nr 50 w Białymstoku (źródło: Google Maps)
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 50 w Białymstoku ogłosił konkurs na świadczenia stomatologiczne dla uczniów.

Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami będzie wykonywał:
- świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia,
- profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia,

Świadczenia mają obejmować 1011 uczniów.

Opieka zdrowotna nad uczniami jest finansowana ze środków ujętych w planie finansowym NFZ.

Realizacja zadania będzie odbywała się w gabinecie stomatologicznym podmiotu, który zawrze porozumienie ze szkołą na świadczenie usług ogólnostomatologicznych.

W porozumieniu zostanie określony sposób, czas i miejsce udzielania świadczeń oraz zostanie wskazane miejsce przechowywania dokumentacji medycznej.

Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych zawarty jest w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz.U. z 2019 poz. 1199).

Zasady realizowania świadczeń określone zostały w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

Oferty należy złożyć do 15 lutego 2021 r. do godziny 11:00:
- osobiście w sekretariacie szkoły,
- pocztą tradycyjną na adres: Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku,  ul. Pułaskiego 96, 15-338 Białystok, 

Kontakt:
Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski
ul. Pułaskiego 96
15-338 Białystok
tel. (85) 74 89 041
e-mail: sp50@um.bialystok.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
stomatologia dziecięca   dentysta w szkole  

POLECAMY W SERWISACH