Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 80 proc. środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 5 tys. lub 40 proc. środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców powyżej 5 tys.

Możliwość uzyskania dofinansowania przez NFZ gminnych i powiatowych programów polityki zdrowotnej dała nowelizacja ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz rozporządzenie ministra zdrowia z 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz.U.2017.9).

Na tej podstawie Śląski OW NFZ wesprze w 2017 r. realizację 27 programów w 13 gminach i powiatach kwotą ponad 1,22 mln zł.

Są wśród nich cztery dotyczące zapobieganiu próchnicy u dzieci:
Imielin:
program polityki zdrowotnej w zakresie zapobiegania próchnicy u dzieci w wieku 9 i 10 lat uczęszczających do szkoły podstawowej, mieszkańców Imielina w 2017 r. (wartość dofinansowania: 5,6 tys. zł);
Jastrzębie-Zdrój: program profilaktyki próchnicy dla dzieci miasta Jastrzębie-Zdrój (wartość dofinansowania: 19,216 tys. zł);
Katowice: program profilaktyki próchnicy obejmujący dzieci z Katowic (wartość dofinansowania: 88,34 tys. zł);
Żory: program profilaktyki próchnicy obejmujący dzieci Żor na lata 2017-2022 (wartość dofinansowania: 31,816 tys. zł).