PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Samorząd nie poddaje się w walce o likwidację kas fiskalnych

29-01-2013, 00:59
a może dentysta bez kasy fiskalnej? (fot. sxc.hu)
a może dentysta bez kasy fiskalnej? (fot. sxc.hu)
Trwa wymiana poglądów samorządu lekarskiego z resortem finansów na temat możliwości zwolnienia lekarzy z obowiązku

prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kas fiskalnych lub. Im bardziej MF nie chce słyszeć o zniesieniu kas, tym mocniej Naczelna Rada Lekarska naciska w swoich opiniach. Prezentujemy najciekawsze fragmenty debaty o lekarskich kasach rejestrujących.

 

Kasa "wspomaga" rzetelność podatnika

 

Ewidencja prowadzona przy zastosowaniu kasy fiskalnej zapobiega ukrywaniu dochodów poprzez zapewnienie kontroli nad rzetelnością deklarowanych przez podatników wysokości obrotów.

 

Analizując obowiązek ewidencjonowania obrotu przy użyciu kas rejestrujących Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 11 stycznia 2013 r. kładzie nacisk na jeden tylko aspekt obowiązkowego rejestrowania obrotu przy użyciu kas fiskalnych, mianowicie zapobieganie ukrywania dochodów. Wyrażając pełną aprobatę dla troski o stan dochodów publicznych, samorząd zawodowy lekarzy przypomina, że o zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania obrotu zgodnie z art. 111 ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług decyduje nie jedno, lecz kilka kryteriów, w tym: wielkość i proporcja sprzedaży zwolnionej od podatku w danej grupie podatników, stosowane przez podatników zasady dokumentowania obrotu, możliwości techniczno-organizacyjne prowadzenia przez podatników ewidencji przy zastosowaniu kas, konieczność uwzględnienia korzyści wynikających z ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz faktu zwrotu podatnikom przez budżet państwa części wydatków na zakup tych kas, konieczność zapewnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku i konieczność przeciwdziałania nadużyciom.

W przypadku lekarzy prowadzących działalność leczniczą wiele z wyżej wymienionych kryteriów zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy pomocy kas fiskalnych zostało spełnionych. Obroty indywidualnych praktyk lekarskich z tytułu świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności są naprawdę znikome w porównaniu do obrotów wszystkich podmiotów działających w sektorze ochrony zdrowia, szczególnie jeśli za punkt odniesienia przyjmiemy szpitale posiadające wielomilionowe kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia czy duże przychodnie. Przychody z tytułu świadczenia przez lekarzy usług medycznych na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej stanowią niewielki odsetek obrotów generowanych przez działające na rynku podmioty lecznicze. Czy w takiej sytuacji rzeczywiście nie można przyjąć, że spełnione jest pierwsze z wyżej wymienionych kryteriów zwolnienia z obowiązku posiadania kas fiskalnych?

SŁOWA KLUCZOWE
bizDENT   kasy fiskalne   kasa fiskalna u dentysty   Inicjatywy   Podatki  

POLECAMY W SERWISACH