PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Sąd o stawce VAT dla systemu do wykonywania protez dentystycznych

Autor: nieck • Źródło: en
23-09-2020, 08:19
Sąd o stawce VAT dla systemu do wykonywania protez dentystycznych NSA orzekł o niższej czyli 8 proc. stawce VAT w sporze między przedsiębiorcą a Krajową Informacją Skarbową (fot. pixabay)
Przedsiębiorca dociekał w sądzie, czy system  służący do wytwarzania protez stomatologicznych przez wykwalifikowanych techników dentystycznych pracujących w warunkach laboratoryjnych powinien mieć stawkę VAT na poziomie 8 proc. czy 23 proc., jak zdecydował Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Przedsiębiorca sprzedaje stomatologiczne wyroby medyczne na potrzeby lekarzy dentystów oraz techników dentystycznych. Jednocześnie jest dystrybutorem systemu służącego do wykonywania protez dentystycznych.

System ten służy do wytwarzania protez stomatologicznych, a w skład tego systemu wchodzą materiały termoplastyczne służące do wytwarzania (tworzenia odlewów) protez, materiały służące do tworzenia, na podstawie odpowiednich wycisków pobieranych z jamy ustnej pacjenta form, do których wtryskiwane są pod wysokim ciśnieniem i podgrzane do odpowiedniej temperatury materiały termoplastyczne, automatyczne urządzenie wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem, służące do odpowiedniego przygotowywania materiałów termoplastycznych, a następnie do ich wtryskiwania do form w celu wykonania protezy nadającej się do użycia w jamie ustnej pacjenta.

Przedsiębiorca chciał wiedzieć czy dostawa tego urządzenia stanowiącego wyposażenie wyrobu medycznego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy o wyrobach medycznych, może być opodatkowana podatkiem od towarów i usług według stawki 8 proc. Jego zdaniem - tak. Urządzenie jest bowiem artykułem specjalnie przeznaczonym przez wytwórcę do stosowania łącznie z wyrobem medycznym w celu umożliwienia jego używania zgodnie z przewidzianym zastosowaniem. Przy czym jego specjalistyczne cechy sprawiają, że nadaje się i może być wykorzystywane jedynie w celu produkcji protez zębowych w zakładach techniki dentystycznej. Tym samym urządzenie stanowi wyposażenie wyrobu medycznego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy o wyrobach medycznych. W konsekwencji, do jego sprzedaży należy stosować 8 proc. stawkę podatku VAT.

Tyle że Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że dostawa wyposażenia wyrobu medycznego, jakim jest ww. urządzenie podlega opodatkowaniu podstawową stawką VAT w wysokości 23 proc. bowiem dostawa ta nie dotyczy wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych (wyposażenie nie jest zarejestrowane jako wyrób medyczny). Jak podkreślił organ podatkowy, okoliczność, że urządzenie to jest niezbędne do prawidłowego działania wyrobu medycznego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy o wyrobach medycznych, umożliwiającym produkcję materiałów termoplastycznych do wyrobu protez dentystycznych stosowanych w protetyce i tylko w celach protetycznych, nie jest wystarczającym uzasadnieniem do objęcia preferencyjną stawką podatku VAT tego dostawy urządzenia.

Co w tej sprawie orzekł Sąd?

Naczelnego Sądu Administracyjnego, które przyznały rację przedsiębiorcy. Zwrócił uwagę na to, że w art. 41 ust. 2 ustawy o VAT przewidziano 8 % stawkę podatkową dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3. Pod pozycją 105 tego załącznika, bez względu na symbol PKWiU, objęto wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika. Załącznik ten, w odniesieniu do wyrobów medycznych nie zawiera własnej ich definicji lecz odsyła do ich rozumienia przyjętego w ustawie o wyrobach medycznych. Ustawa ta zawiera w art. 2 ust. 1 pkt 33 definicję wyrobu medycznego oraz w art. 2 ust. 1 pkt 38 definicję wyposażenia wyrobu medycznego.

SŁOWA KLUCZOWE
sąd   VAT   wyroby stomatologiczne  

POLECAMY W SERWISACH