Według analizy, przeprowadzonej przez TripnHeal.com, firmę wspierającą turystykę stomatologiczną w Rumunii, do 15 proc. wszystkich pacjentów gabinetów dentystycznych w tym kraju to zagraniczni turyści, którzy przyjeżdżają specjalnie na leczenie.

Wydatki zagranicznych pacjentów w Rumunii wahają się od ok. 1 tys. do 20 tys. EUR na osobę. Średnia kształtuje się na poziomie 4 – 5 tys. EUR.

Rumunia zaczyna coraz poważniej konkurować z innymi krajami europejskimi. o bogatej tradycji w turystyce dentystycznej, ze względu na niskie ceny i dobrą jakość usług.

W Europie Zachodniej stomatologia nie jest objęta standardowym ubezpieczeniem zdrowotnym, a koszty usług wysokie. W większości przypadków ceny w Rumunii są o ok. 50 - 70 proc. niższe niż w przypadku usług dentystycznych w Europie Zachodniej.

We Włoszech na przykład pacjenci mogą wydać ok. 40 tys. EUR na skomplikowaną pracę stomatologiczną. W Rumunii za taką samą pracę, przy użyciu takiego samego sprzętu i przy udziale wysokiej klasy specjalistów koszty mogą nie przekroczyć 11 tys. EUR. Implant w Szwajcarii kosztuje mniej więcej 2,5 tys. EUR, podczas gdy w Rumunii cena ta wynosi maksymalnie 700 EUR.