• We wrześniu 2022 r. ceny usług stomatologicznych w Polsce wzrosły średnio 1,25 proc.
  • W 6 państwach unijnych wzrost cen usług stomatologicznych we wrześniu 2022 r. przekroczył 1 proc.
  • W 9 państwach ceny usług stomatologicznych nie zmieniły się, a tylko w dwóch: we Francji (o 1,4 proc.) i w Finlandii (o 2,08 proc.) - spadły

Wzrasta dynamika cen usług stomatologicznych

Polska powróciła na ścieżkę szybkiego wzrostu cen usług stomatologicznych. Ich miesięczna dynamika we wrześniu 2022 r. (1,25 proc.) była najwyższa od marca kiedy to wyniosła 2,06 proc. Najszybciej ceny w 2022 r. rosły w Polsce w styczniu (3,30 proc.)  i w lutym (2,24 proc.) - wynika z zestawień Eurostat.

Wyższy niż w Polsce wzrost cen usług stomatologicznych w UE we wrześniu 2022 r. wystąpił w: Szwecji 4,83 proc., Estonii 3,81 proc., Węgrzech 2,01 i w Słowacji 1,48 proc.

Nie wszędzie ceny usług stomatologicznych rosły

W 9 państwach ceny usług stomatologicznych nie zmieniły się, a tylko w dwóch: we Francji (o 1,34 proc.) i w Finlandii (2.08 proc.) - spadły.

Taka sytuacja sprawiła, że w UE wystąpił statystyczny wzrost cen usług stomatologicznych (o 0,02 proc.). To tyle samo co w czerwcu, lipcu i sierpniu 2022 r.