PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu partner portalu

Radom: szansa na lepsze jutro również dla dentystów

Autor: Jerzy Szydziak • Źródło: jsz
16-10-2013, 08:11
Radom: szansa na lepsze jutro również dla dentystów Radom: szansa na lepsze jutro również dla dentystów (Fot. Fotolia)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu ogłosił przetarg nieograniczony na świadczenie usług stomatologiczno-protetycznych w ramach projektu systemowego pt. Aktywność szansą na lepsze jutro. Termin składania ofert mija 21 października br.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla projektu systemowego pt.: Aktywność szansą na lepsze jutro - realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Działania 7.1 Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz ich najbliższego otoczenia będących w wieku aktywności zawodowej zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dlaczego MOPS "potrzebuje" dentysty? Jednym z zadań programu jest zwiększenie samooceny i wiary we własne siły i możliwości uczestników. A wszak wiadomo, że zdrowe i białe zęby, to większa pewność siebie. 

Kto może wziąć udział w przetargu

Według warunków oferty, potencjalny wykonawca powinien dysponować: minimum 1 lokalem (gabinetem stomatologicznym) mieszczącym się w granicach administracyjnych Radomia, dostosowanym do realizacji usług stomatologiczno-protetycznych, wyposażonym w sprzęt, aparaturę, narzędzia oraz materiały niezbędne do realizacji usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami, spełniającym wszelkie wymogi związane z higieną.

Oferty mogą składać placówki, w których zatrudniony jest minimum jeden lekarz dentysta, posiadający pełne prawo do wykonywania zawodu oraz dwuletnie doświadczenie.

O wyborze oferty decyduje najniższa cena.

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.mops.radom.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu, Zespół ds. Zamówień Publicznych, ul. Limanowskiego 134, pok. 022, 26-610 Radom, w godzinach pracy Ośrodka.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.10.2013 godzina 12:00,

Miejsce: Miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu Zespół ds. Zamówień Publicznych, ul. Limanowskiego 134, 26-600 Radom, sekretariat, pok. 003 (parter)..

Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH