Zagraniczni pacjenci głównie korzystają z usług gabinetów dentystycznych, ale także uzdrowisk, SPA, ośrodków opieki długoterminowej.

Wartość rynku szpitalnego pacjentów zagranicznych w Europie Środkowo-Wschodniej szacuje się na ok. 400 mln zł, a to daje ok 26,5 tys. pacjentów szpitalnych rocznie, z czego ok. 6 - 8 tys. przypada na Polskę. Wzorem do naśladowania może być Turcja, która przy wsparciu rządu bardzo mocno rozwinęła tą działalność branży medycznej – ocenia PwC.

Badania PwC wskazują, że pacjenci są coraz bardziej wymagający i następuje zmiana ich mentalności z podejścia „udało mi się dostać do lekarza” na myślenie „chcę się dostać do bardzo dobrego lekarza i kliniki, która zapewnia dobrą jakość”. Ewolucja pacjenta będzie postępowała. Pacjenci oczekują poprawy jakości usług, co będzie zwiększało konkurencyjność świadczeniodawców. Najlepsze podmioty już się do tego przygotowują i te mają szansę uzyskać największą przewagę konkurencyjną, zarówno jeśli chodzi o pacjentów opłacanych przez NFZ, ale także tych którzy płacą za leczenie z własnej kieszeni lub z wykupionego ubezpieczenia. W tej sytuacji postawienie na "turystów medycznych" jest podejściem naturalnym, bowiem coraz wyższy standard usług, nie tylko w aspekcie medycznym, staje się codziennością. 

Polska zamyka drugą dziesiątkę państw uszeregowanych pod względem atrakcyjności oferty dla zagranicznych turystów, poszukujących usług medycznych. Autor rankingu, International Healthcare Research Center z siedzibą w USA przy jego tworzeniu posiłkował się m.in. wiedzą 394 członków Medical Tourism Association. MTA podaje, że wartość globalnego rynku turystyki medycznej wynosi 100 mld USD w skali roku. Są państwa, które przygotowały i realizują rozbudowane programy rozwoju turystyki medycznej. Na liście tej przodują: Kanada, Wielka Brytania, Izrael, Singapur, Kostaryka, Włochy.

Z analizy przeprowadzonej przez dr. Adriana P. Lubowieckiego – Vikuk z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy  oraz dr. Jolantę Rab-Przybyłowicz z Polskiego Stowarzyszenia Turystyki Medycznej wynika, że cena ma istotne znaczenie przy wyborze miejsca realizowania usługi medycznej przez zagranicznych pacjentów, ale nie tylko.

Cena przede wszystkim
Efektem alokacyjnym funkcji rynku turystyki medycznej jest cena świadczonych produktów i usług, która niemal całkowicie determinuje uczestnictwo w podróżach medycznych. Polityka cenowa odgrywa znaczącą rolę w procesie budowania przewagi konkurencyjnej, dlatego powinna być elastyczna i dostosowywana do cech popytu.

Jakość usług
Wyłącznie niższa cena, bez zapewnienia odpowiedniego poziomu jakości świadczonych usług, który jest porównywalny, a najczęściej wyższy niż w kraju pochodzenia turystów, rzadko bywa jedynym motywem wyjazdu. Turyści medyczni, poza atrakcyjnością miejsca docelowego, koncentrują się na tym, kto wykonuje daną usługę, zwracając uwagę na wykształcenie, przeszkolenie i doświadczenie medyka, a także na to, jak wyposażony jest podmiot medyczny, na jakim sprzęcie zostanie wykonana usługa, jakie certyfikaty norm jakości posiada dany podmiot, w jaki sposób, gdzie i na czyj koszt odbywa się konsultacja pozabiegowa oraz jaką gwarancję (rękojmię) zapewnia się na świadczone usługi.

Dopiero wówczas cena staje się jedną z głównych sił napędowych rozwoju turystyki medycznej, nawet przy uwzględnieniu kosztów zagranicznego wyjazdu.

Lokalizacja
Turystyka dentystyczna koncentrować się będzie głównie w tych regionach, które dysponują najlepszą infrastrukturą komunikacyjną. Zatem pojawienia się "turystów medycznych", pragnących skorzystać z usług dentystycznych, należy spodziewać się w miejscach: - bliżej położonych od stałego miejsca zamieszkania turysty, - do których łatwiej i szybciej można dotrzeć, - które zostały już wcześniej poznane przez turystę, - interesujących pod względem walorów wypoczynkowych, czy innych atrakcji turystycznych.