Konkurs dotyczy świadczeń stomatologicznych w gabinecie oferenta. Pacjentami mają być wojskowi z JW 4026 oraz z podmiotów powiązanych z jednostką.

Kryteria konkursu

Kryterium - cena: waga: 60 pkt.

Kryterium  liczba stanowisk: waga 20 pkt. (co najmniej 3 stanowiska leczenia stomatologicznego)

Kryterium -- odległość miejsca wykonywania usługi: waga 20 pkt. (45 km - według najkrótszej drogi dojazdu, mierzonej systemem GPS od Ronda Bitwy pod Oliwą 1 w Gdyni)

Okres realizacji zamówienia: 15 grudnia 2023 r.

Harmonogram konkursu 

Termin składania ofert: 22 lutego 2023 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 22 lutego 2023 r. godz. 10:15

Termin związania ofertą: 23 marca 2023 r.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na: portal.smartpzp.pl/jw4026, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/jw4026

Kontakt: Komenda Portu Wojennego Gdynia
Rondo Bitwy pod Oliwą 1
81-103 Gdynia
tel. 261 267 433
4026.zamowienia@ron.mil.pl
https://portal.smartpzp.pl/jw4026