Dostawa aparatu pantomograficznego z funkcją tomografu zębowego (nr ogłoszenia: 2022/BZP 00121383)

Okres realizacji zamówienia: 42 dni

Kryterium: Cena
Waga: 60

Kryterium: jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych (uwzględnianie potrzeb użytkowników)
Waga: 30

Kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takie jak termin, sposób, czas dostawy oraz okres realizacji.
Kryterium: gwarancja
Waga: 10

Doświadczenie: co najmniej dwie umowy, polegające na dostawie aparatów pantomograficznych z funkcją tomografu zębowego o wartości dostaw brutto minimum 180 tys. zł każda.

Termin składania ofert: 21 kwietnia 2022 r.

Termin otwarcia ofert: 21 kwietnia godz. 12:00

Termin związania ofertą: 20 maja 2022 r.

Kontakt: Zespół Przychodni Specjalistycznych  ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1, Tarnów 33-100, tel. 146 310 210, mail zamowienia@zps.tarnow.pl

https://zps.tarnow.pl/