Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej ogłosił przetarg na świadczenie usług stomatologicznych dla osadzonych w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Przemyślu.

Usługa stomatologiczna powinna:
- służyć zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia cudzoziemców;
- obejmować także materiały (bez względu na jej rodzaj, z wyłączeniem usług z zakresu protetyki);
- być skierowana do osób dorosłych oraz dzieci.

Szacunkowa liczba osób skierowanych na badania: 70

Zamawiający wymaga, aby placówka, w której świadczone będą usługi, znajdowała się na terenie Przemyśla.

Wykonanie usługi stomatologicznej w godzinach: co najmniej od 9:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku.
Czas oczekiwania na wizytę od momentu telefonicznego zgłoszenia nie może przekroczyć dwóch  dni roboczych. Dzień zgłoszenia nie jest wliczany do czasu oczekiwania.

Kryteria oceny ofert:
Cena: 96
Dostępność do usługi w soboty: 4

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 1 września 2015 r., godz. 10:30.

Termin związania ofertą: 30 dni

Kontakt: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej, 37 - 700 Przemyśl, ul. Mickiewicza 34, Kancelaria Jawna.