• Sondowana jest możliwość sprzedaży sieci gabinetów stomatologicznych European Dental Group
  • EDG posiada sieć złożoną z ponad 240 klinik stomatologicznych i obsługuje rocznie ponad 1 mln pacjentów
  • W EDG większość udziałów posiada fundusz Nordic Capital  

European Dental Group na sprzedaż?

Goldman Sachs, bank inwestycyjny pracujący dla Nordic Capital, wysłał ostatnio wstępne pakiety informacyjne na temat EDG do potencjalnych oferentów.  Nordic Capital, EDG i Goldman Sachs odmawiają komentarza na ten temat. 

EDG ma roczny zysk operacyjny (Ebitda) w wysokości ok. 120 mln euro i może być wyceniony na ponad 1,5 mld euro.

Potencjał EDG

Sieć gabinetów stomatologicznych EDG obecna jest w: Norwegii, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Holandii, Belgii i Szwajcarii. 

European Dental Group została utworzona i jest kierowana przez doświadczonych lekarzy dentystów. EDG posiada sieć złożoną z ponad 240 klinik stomatologicznych leczących rocznie ponad 1 mln pacjentów, zarządza także 79 laboratoriami obsługującymi ponad 4 tys. klinik stomatologicznych.

W EDG większość udziałów posiada fundusz Nordic Capital. European Dental Group została założona w 2018 r. i ma siedzibę w Hilversum w Holandii.