Realizacja świadczeń ma odbywać się w gabinecie stomatologicznym podmiotu medycznego na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem na świadczenie usług z zakresu leczenia stomatologicznego dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Oławski.

Porozumienie określi szczegółowe warunki świadczenia usług stomatologicznych dla uczniów. A wśród wykonywanych usług znaleźć się mają:
- świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż.,
- profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 19 r.ż.,

Opieka stomatologiczna sprawowana jest w przypadku braku sprzeciwu rodziców.

Lekarz dentysta ma współpracować z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szkolną oraz dyrektorem szkoły w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów. 

Świadczenie będzie obejmować dzieci oraz młodzież ze szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Oławski:
Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Jana III Sobieskiego w Oławie - 526 uczniów,
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie - 691 uczniów,
Zespół Szkół Nr 2 im. Zjednoczonej Europy w Oławie - 642 uczniów,
Zespół Szkół w Jelczu-Laskowicach - 359 uczniów.

Łączna liczba uczniów 2218.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Oławie w Wydziale Oświaty Kultury Sportu i Zdrowia tel. 71-30-115-53.