• Utrata pacjentów w każdej sytuacji jest nieprzyjemna dla lekarza dentysty. Jeśli następuje to w okresie pandemii to problem jest wyjątkowo duży.
  • Pacjenci, którzy się boją zakażenia będą wizytę odwlekać, inni którzy obawiają się o bezpieczeństwo finansowe, będą zrezygnować z mniej pilnych wizyt u dentysty do czasu ożywienia gospodarki.
  • W tym okresie lekarz dentysta powinien szczególnie dużo wysiłku włożyć w zdobywanie nowych pacjentów.

Według  dr. Rogera P. Levina, to co sprawdza się w praktyce funkcjonowania gabinetu stomatologicznego, to szczególna dbałość o pozyskiwanie nowych pacjentów.

Pacjent pierwszorazowy powinien odbyć wizytę  w gabinecie stomatologicznym tydzień do 10 dni od pierwszego telefonu, który wykonał, by zorientować się w ofercie usług świadczonych przez dentystę.

W ocenie dr Levina  nowi pacjenci gabinetu w ciągu pierwszych 12 miesięcy, mają od 200 do 300 proc. wyższą wartość finansową niż stali pacjenci odbywający regularne wizyty.

Co zatem zrobić, by już podczas pierwszej rozmowy telefonicznej z pacjentem doprowadzić do wyznaczenia terminu wizyty?

Ważne są trzy zasady:
-  budowanie relacji
- zadawanie pytań
- entuzjastyczne pożegnanie.

 Dr. Roger P. Levin to właściciel amerykańskiej firmy konsultingowej w branży stomatologicznej -Levin Group.