• Projekt nowelizacji ustawy, podwyższający minimalne wynagrodzenia w ochronie zdrowia, zyskał akceptację rządu
  • Minister zdrowia Adam Niedzielski uznał regulacje o wyższych wynagrodzeniach minimalnych za przełomowe
  • Po wejściu w życie procedowanych rozwiązań legislacyjnych zagwarantowanych będzie systematyczny wzrost płac minimalnych w podmiotach leczniczych

Rząd akceptuje wzrost minimalnych płac w ochronie zdrowia 

Rząd, podczas posiedzenia 17 maja, zaakceptował regulacje, zgodnie z którymi od 1 lipca wzrośnie najniższe wynagrodzenie zasadnicze niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Zdarzenie to na Twitterze w taki sposób skomentował minister zdrowia Adam Niedzielski: Dziękuję Radzie Ministrów za przyjęcie projektu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia. To przełomowa ustawa dla polskich medyków, która gwarantuje systematyczny wzrost pensji. Uwzględniamy w niej istotną rolę pielęgniarek.

Najniższe wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie od lipca średnio o 30 proc. Podwyżki płacy minimalnej w II półroczu 2022 r. dla pracowników ochrony zdrowia kosztować mają ponad 7 mld zł.

Przypomnijmy, że zgodnie z zaakceptowanymi przez rząd regulacjami lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją na etacie powinien zarabiać nie mniej niż 8210,67 zł brutto; bez specjalizacji - 6738,41 zł brutto; a stażyści 5 379,40 zł brutto. 

Tabela płac minimalnych w ochronie zdrowia od 1 lipca 2022 roku

Lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją wynagrodzenie 8 210,67 zł brutto (współczynnik 1,45);
Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony  wymagający wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim i specjalizacji, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia wynagrodzenie 7 304,66 zł brutto (współczynnik 1,29);
Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji  wynagrodzenie 6 738,41 zł brutto (współczynnik 1,19);
Lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta wynagrodzenie 5 379,40 zł brutto (współczynnik 0,95);
Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony wymagający wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna wymagająca wyższego wykształcenia (studia I stopnia) i specjalizacji, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją wynagrodzenie 5 775,78 zł brutto (współczynnik 1,02);
Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony wymagający wyższego wykształcenia na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej wymagający średniego wykształcenia albo pielęgniarka albo położna wymagająca średniego wykształcenia, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia wynagrodzenie 5 322,78 zł brutto (współczynnik 0,94);
Technik elektroradiolog albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-6 wymagający średniego wykształcenia oraz opiekun medyczny wynagrodzenie 4 869,78 zł brutto (współczynnik 0,86);
Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym wynagrodzenie 5 662,53 zł brutto (współczynnik 1,0);
Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim wynagrodzenie 4 416,77 zł brutto (współczynnik 0,78);
Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego wynagrodzenie 3 680,64 zł brutto (współczynnik 0,65).