PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu partner portalu

Programy unijne 2014 - 2020: na co mogą liczyć uniwersytety medyczne

Autor: miro • Źródło: ms
20-01-2014, 08:45
Programy unijne 2014 - 2020: na co mogą liczyć uniwersytety medyczne Programy unijne 2014 - 2020: na co mogą liczyć uniwersytety medyczne (foto: sxc.hu)
Przedstawiciele uniwersytetów medycznych zastanawiają się, jak wyglądać będzie koordynacja Regionalnych Programów Operacyjnych w zakresie działań dedykowanych ochronie zdrowia. Ministerstwo Zdrowia odpowiada - powołamy Komitet Koordynujący.

Dobrze, że resort zdrowia widzi potrzebę racjonalnego wydatkowania środków unijnych w najbliższych sześciu latach. Niedobrze, że zapewnieniu racjonalności służyć ma powołanie kolejnego ciała opiniująco - doradczego o niejasnych kompetencjach i odpowiedzialności.

Kierujący uniwersytetami medycznymi chcą wiedzieć czy realizacja projektów nie będzie utrudniona wobec faktu, iż każdy tzw. podmiot tworzący będzie zainteresowany wyłącznie realizacją zadań w obrębie wąskiego zakresu działalności, którą nadzoruje.

Takie podejście nie przełoży się na poprawę dostępności do pieniędzy i poprawę warunków udzielania świadczeń w skali regionalnej. Powstał niepokój, że na poziomie ponadregionalnym nie będą dofinansowane uniwersytety medyczne, mające siedziby w regionach i funkcjonujące na tych obszarach.

Ministerstwo Zdrowia odpowiada na te wątpliwości: rozważamy wprowadzenie systemu koordynacji wsparcia. Przewiduje się m.in. ustanowienie Komitetu (Grupy roboczej ds. zdrowia), której zadaniem byłoby: opiniowanie dokumentów programowych, propozycji kryteriów wyboru projektów, omawianie postępów w ich wdrażaniu i analiza zaistniałych problemów.
Koordynacją objęte zostałyby przedsięwzięcia realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 przewiduje, że głównymi beneficjentami projektów VII osi priorytetowej będą:
- podmioty lecznicze (także przedsiębiorcy powstali z ich przekształcenia) utworzone przez ministra zdrowia lub inny centralny organ administracji rządowej,
- podmioty lecznicze utworzone przez publiczną uczelnię medyczną lub publiczną uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych,
- instytuty badawcze prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych, uczestniczące w systemie ochrony zdrowia;
- podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego.

Uniwersytety medyczne, funkcjonujące w regionie, objęte zostaną wsparciem w ramach krajowego programu operacyjnego.
Ministerstwo Zdrowia nie podziela obaw, iż niemożliwa będzie koordynacja polityki zdrowotnej przez region.
Co do zasady - zakres wsparcia, tak na poziomie regionalnym, jak i krajowym - powinien bowiem wynikać wyłącznie z potrzeby dostosowania infrastruktury do przepisów oraz wymogów płatnika. Jest to jednocześnie gwarancja ograniczenia nieuzasadnionego rozwoju infrastruktury ochrony zdrowia.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
programy pomocowe   uniwersytet medyczny  

POLECAMY W SERWISACH