• Rok 2022 może zakończyć się wygenerowaniem przez Uniwersytecką Klinikę Stomatologiczną w Krakowie starty (w 2019 r. Klinika miała jeszcze 1,4 mln zł zysku netto)
  • Wdrożono program naprawczy UKS w Krakowie
  • Ostateczne wyniki programu naprawczego powinny być znane w połowie 2024 r. 

Trwa program naprawczy Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie  

Uniwersytet Jagielloński, jako podmiot tworzący, zatwierdził program naprawczy Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie na lata 2021-2023.

Dyrektor Kliniki zobowiązany został do przedkładania sprawozdań z realizacji działań naprawczych i osiągniętych wyników finansowych.

Wyznaczone terminy sprawozdań to:
30 czerwca 2022 r.,
30 czerwca 2023 r.
30 czerwca 2024 r.

Jeszcze  w 2019 r. Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie miała zysk netto w wysokości 1,37 mln zł.

Trudna sytuacja UKS w związku z deficytowymi kontraktami 

W lutym 2022 r. dyrektor Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej Marek Szwarczyński przesłał infoDENT24.pl pismo, w którym m.in. wspomniał o trudnej sytuacji ekonomicznej Kliniki:

Rok 2022 z perspektywy planu finansowego i przeprowadzonych analizy ekonomiczno — finansowych za wcześniejsze lata, a zwłaszcza umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia w 2022 r., może zakończyć się wygenerowaniem straty jako wyniku finansowego Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej (...).

Marek Szwarczyński apelował o podwyższenie finansowania gwarantowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju stomatologia, bowiem w 2022 r. takie podmioty lecznicze jak SP ZOZ Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie, gdzie prowadzona jest dydaktyka przed- i podyplomowa, w obecnych realiach gospodarczych i finansowych mogą utracić płynność finansową, co odbije się na jakości kształcenia, jakości i liczbie udzielanych świadczeń - a powód będzie jeden: niedostatek środków finansowych.

Więcej: UKS w Krakowie nie ma pieniędzy na kształcenie poza rezydenturą