• Kto ma prawo do płacenia składek na ubezpieczenie społeczne wys. 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia?
  • W sprawie dotyczącej lekarzy i lekarzy dentystów stażystów sąd wydaje sprzeczne wyroki
  • Rzecznik Praw Lekarza zapowiada apelacje do Sądu Najwyższego.

 

Dla kogo prawo do preferencyjnej stawki ZUS 

Prawo do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne w zadeklarowanej kwocie nie niższej niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia w okresie pierwszych 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej ma lekarz, lekarz dentysta, który po ukończeniu stażu podyplomowego zakłada właśnie jednoosobową działalność gospodarczą, nawiązując współpracę z podmiotem szkolącym, u którego odbywał staż podyplomowy – wyrokował 24 września 2020 r. został wydany wyrok przez Sąd Okręgowy w Warszawie XIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Jedna sprawa, dwa diametralnie różne wyroki 

To było w 2020 r. teraz natomiast Sąd Apelacyjny w Lublinie w oderwaniu od linii orzeczniczej innych sądów, w tym Okręgowego Sądu w Warszawie, nie uznaje preferencyjnych składek ZUS stosowanych dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy współpracują z podmiotami leczniczymi, w których lekarze ci wykonywali staż podyplomowy. Rzecznik praw lekarza złożył skargę kasacyjną w tym zakresie do Sądu Najwyższego.

Sprawa nie jest jednoznaczna. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w indywidualnych interpretacjach wskazywał, iż lekarz w opisanej sytuacji nie ma prawa skorzystać z preferencyjnych składek. W takiej sytuacji Rzecznik Praw Lekarza wystąpił na drogę postępowania sądowego w celu zakwestionowania interpretacji ZUS. Sądy nie są jednolite w wyrokowaniu w tej sprawie.