Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Rzeczniowie informuje o możliwości realizowania świadczeń gwarantowanych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, jak i przyjmowania pacjentów poza NFZ.

Rzeczniów to wieś położona w woj. mazowieckim, w powiecie lipskim, licząca 620 mieszkańców. Powiat lipski liczy 34 tys. mieszkańców.

Tel. kontaktowy 602 576 607

Ośrodek Zdrowia w Rzeczniowie, Rzeczniów 1a, 27-353 Rzeczniów.