• Czy pracownia protetyki stomatologicznej może skorzystać ze zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych. Jeśli tak, to w jakiej skali?
  • Pracownia zarówno wytwarza produkty protetyczne z nabytych uprzednio materiałów, które stanowią własność pracowni, jak i świadczy usługi projektowania i obrabiania łącznika do implantu pod indywidualne zamówienie
  • Przychody, uzyskiwane przez właściciela pracowni protetycznej, mogą podlegać opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych w skali 5,5 proc. (produkcja) lub 8,5 proc. (usługi)

Pracownia protetyki stomatologicznej. Czy możliwy ryczałt? 

Pracownia zajmuje się wytwarzaniem wyrobów w zakresie protetyki stomatologicznej: uzupełnień protetycznych, koron, mostów, protez zębowych. Głównym odbiorcą wytwarzanych towarów są lekarze dentyści.

Produkty protetyczne są wytwarzane z nabytych uprzednio materiałów, które stanowią własność pracowni. Co do zasady, nabywane są w większej ilości, a nie dla konkretnej, zamówionej przez klienta, formy protetycznej.

Zdarza się również, że pracownia protetyczna świadczy usługę projektowania i obrabiania łącznika do implantu. Proces projektowania dokonywany jest pod indywidualne zamówienie lekarza dentysty na podstawę dostarczonego zdjęcia bądź odlewu.

Właściciel pracowni rozlicza się z urzędem skarbowym z osiąganych dochodów w oparciu o podatek liniowy (19 proc.). Zamierza jednak rozliczać przychody na podstawie przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku.

W ocenie właściciela pracowni jest on uprawniony do rozliczania przychodów ryczałtowo, bowiem spełnia wszystkie warunki.

  • Przychody osiągane z prowadzonej działalności gospodarczej w 2022 r. nie przekroczyły 2 mln euro. Podatnik w 2023 r.  nie prowadzi i nie zamierza prowadzić działalności gospodarczej w formie spółki.
  • Opodatkowana działalność nie stanowi wykonywania wolnego zawodu.
  • Właściciel pracowni posiada uprawnienia technika dentystycznego.
  • Podatnik zatrudnia i zamierza nadal zatrudniać na podstawie umowy o pracę jednego pracownika posiadającego uprawnienia technika dentystycznego. Niewykluczone też, że w przyszłości liczba zatrudnionych pracowników będzie większa (wszyscy z uprawnieniami do wykonywania zawodu technika dentystycznego).

 

Jaka skala opodatkowania podatkiem zryczałtowanym 

Przychody, które podatnik uzyskuje z działalności wytwórczej świadczonej w ramach działalności gospodarczej sklasyfikowanej według PKWiU pod symbolem 32.50.22.0, polegające na wytwarzaniu nowych wyrobów protetycznych w zakresie protetyki stomatologicznej (uzupełnień protetycznych, koron, mostów, protez zębowych), zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, można opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 5,5 proc. przychodów uzyskanych z działalności wytwórczej.

W przypadku gdy pracownia protetyczna świadczy usługę projektowania i obrabiania łącznika do implantu (proces projektowania dokonywany jest pod indywidualne zamówienie lekarza dentysty na podstawie dostarczonego zdjęcia bądź odlewu). Usługa ta nie jest wykonywana z materiałów stanowiących własność pracowni. Są to materiały należące do certyfikowanej firmy zewnętrznej, która po otrzymaniu projektu wytwarza łącznik. Działalność w tym zakresie jest działalnością usługową w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Usługa ta jest klasyfikowana wg PKWiU 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Przychody uzyskane z tego tytułu mogą być opodatkowane 8,5 proc. stawką, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Sygnatura: 0115-KDIT3.4011.815.2022.3.MJ