Lekarz stomatolog - protetyk ma realizować opiekę stomatologiczną w zakresie protetyki stomatologicznej w ambulatorium na terenie Zakładu Karnego w Kluczborku.

Zakład Karny przewiduje podpisanie umowy na okres nie dłuższy niż dwa lata, czyli od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

Liczba uprawnionych do świadczeń zdrowotnych to ok. 400 osób.

Termin składania ofert: 3 grudnia 2021 r. na adres: Zakład Karny w Kluczborku, ul. Katowicka 4, 46-200 Kluczbork lub e-mail: zk_kluczbork@sw.gov.pl

Otwarcie ofert odbędzie się 6 grudnia 2021 r. godz. 9.30.

Termin związania ofertą wynosi 14 dni od upływu terminu składania ofert.