PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Poznań: przetarg na świadczenia stomatologiczne

03-07-2013, 00:01
Poznań: przetarg na świadczenia stomatologiczne (fot. PTWP)
Poznań: przetarg na świadczenia stomatologiczne (fot. PTWP)
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy "Grobla" w Poznaniu ogłosił konkurs na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych m.in z zakresu stomatologii dla około stu pacjentów.

Kryteria oceny przy wyborze ofert oceniane będą następująco:

1) cena za usługę -  80 proc.

2) kwalifikacje oferenta 20 proc.

Szczegółowe warunki konkursu ofert można pobrać ze strony internetowej ZOL www.zol.biuletyn.net oraz w siedzibie Zakładu ul. Grobla 26 pok. 38 w godzinach od 8.00 do 14.00.

Oferty należy składać do dnia 12.07.2013 r. do godz. 10.00 pok. 38.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.07.2013 r. o godz. 11.00 pok. 29.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 16.07.2013 r. O wynikach konkursu Oferenci zostaną poinformowani pisemnie.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Poznaniu ul. Grobla jest samodzielnym zakładem opieki zdrowotnej o profilu psychiatrycznym. Świadczy usługi osobom dorosłym, nie kwalifikującym się do hospitalizacji w oddziałach szpitalnych, ale wymagających całodobowej pielęgnacji i opieki, kontynuacji leczenia farmakologicznego i rehabilitacji oraz psychoterapii. Zakład dysponuje 74 miejscami na oddziałach stacjonarnych i 20 miejscami oddziale dziennym.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
bizDENT   przetargi   Przetargi  

POLECAMY W SERWISACH