Rozbudowuje się i modernizuje WSCKZiU nr 2 w Poznaniu, ośrodek w którym od lat przebiega kształcenie w zawodach mających zastosowanie w branży stomatologicznej, chodzi o asystentki i higienistki stomatologiczne oraz o techników dentystycznych.

W ramach projektu „Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych” realizowanego w oparciu o Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 - ogłoszono przetarg na dostawę wyposażenia dla pracowni stomatologicznej i sterylizatorni.

Wartość zamówienia to 210,6 tys. zł

Przetarg składa się z dwóch części:
nr 1 - dostawa dwóch unitów stomatologicznych oraz innych niezbędnych urządzeń do ich działania.
wartość tej części zamówienia: 122 tys. zł
okres realizacji zamówienia: 1 miesiące
nr 2 - dostawa narzędzi i urządzeń stomatologicznych oraz urządzeń służących sterylizacji narzędzi stomatologicznych.
wartość tej części zamówienia: 88,6 tys. zł

Stosowane kryteria oceny
Kryterium ceny waga: 60,00
Okres gwarancji waga: 40,00

Wykonawca musi:
- w przypadku zamówienia nr 1 wykazać, że wykonał w ciągu ostatnich trzech lat, dwie dostawy urządzeń stomatologicznych o wartości każdej z nich nie mniejszej niż 50 tys. zł.
- w przypadku zamówienia nr 2 wykazać, że wykonał w ciągu ostatnich trzech lat, dwie dostawy urządzeń lub narzędzi stomatologicznych o wartości każdej z nich nie mniejszej niż 30 tys. zł.

Termin składania ofert: 24 lutego 2022 r. godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 24 lutego 2022 r. godz. 11:30

Kontakt: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu, ul: Mostowa 6, Poznań 61-855, wmeller@wsck.pl.

Warto dodać, że decyzją Sejmiku Województwa Wielkopolskiego realizowana jest przebudowa budynków Centrum położonych w Poznaniu przy ul. Grobla 26 wraz z zagospodarowaniem terenu.