Ze świadczeń stomatologicznych będą korzystać osoby tymczasowo aresztowane oraz osadzeni w Areszcie Śledczym w Poznaniu, ale też w jednostkach podległych OISW w Poznaniu. Opieka stomatologiczna ma być realizowana w ambulatorium na terenie Aresztu Śledczego w Poznaniu przy ul. Młyńskiej.

Wartość zamówienia:
-  lekarz stomatolog 36 000 zł
-  lekarz stomatolog 19 200 zł 

 Liczba umów:  zamawiający zamierza zawrzeć jedną umowę dla każdej części

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można się zapoznać w Areszcie Śledczym w Poznaniu ul. Młyńska 1, w dni robocze w godz. 9.00-14.00. 

Termin składania ofert: 17 grudnia 2020 godz. 07:30, biuro podawcze IV p.
Otwarcie ofert nastąpi  17 grudnia 2020 godz. 8:00.
Rozstrzygnięcie konkursu:  17 grudnia 2020 

Więcej: sw.gov.pl