• Centrum Medyczne Corten Medic wyodrębniło struktury Corten Dental i Corten Medic.
  • Corten Dental ma promować wysoką jakość usług i komfort panujący w gabinetach.
  • CM Corten Medic działa w 93 lokalizacjach w trzech województwach.

Powstały Corten Dental i Corten Medic 

Marka Corten Dental powstała ze względu na konieczność usankcjonowania szerokiego zakresu usług, potencjału i doświadczenia Centrum Medycznego Corten Medic w dziedzinie stomatologii.

W Corten Dental kolorem przewodnim będzie granat i szary.

– Mamy okazję stworzyć niesamowitą nową energię dla Corten Medic i Corten Dental, zarówno w naszych gabinetach, jak i poza nimi – mówi Magda Chmiel, dyrektor ds. rozwoju w Corten Medic i Corten Dental.

Corten Dental o wysokim potencjale wzrostu

– Wysuwamy nazwę Corten Dental na pierwszy plan w odważny sposób, który oddaje wysoką jakość usług i komfort panujący w naszych gabinetach – dodaje Magda Chmiel.

Od marca 2022 r. nowa identyfikacja pojawiła się w reklamach, stronie internetowej i kanałach społecznościowych Centrum Medycznego Corten Medic. Loga „Cortenu” będą również widnieć na zewnętrznych i wewnętrznych oznakowaniach w gabinetach m.in. w Warszawie, Radomiu, Kielcach, a docelowo również pozostałych istniejących oraz planowanych lokalizacjach.

Założyciel i inwestor Centrum Medycznego Corten Medic Tomasza Sikory stwierdził, że nowa identyfikacja wizualna i marka Corten Dental to jedna z wielu rzeczy, które są realizowane w ramach planu rozwoju, aby podkreślić doświadczenie Corten Medic w stomatologii.

Pierwszy gabinet stomatologiczny niemal 30 lat temu

Historia Centrum Medycznego Corten Medic rozpoczęła się w 1993 r. od jednej przychodni stomatologicznej na warszawskim Mokotowie, przy ul. Modzelewskiego 58. Ówczesny student SGPiS Tomasz Sikora, uruchomił wraz z Kazimierą Sikorą, lekarzem dentystą - protetykiem, Centrum Stomatologii Sikora.

Początkowo firma składa się z 1 placówki, 5 lekarzy i 3 unitów stomatologicznych. Pasja założycieli pozwoliły na otwarcie kolejnych oddziałów wzbogaconych o ofertę podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, znanych już jako Centrum Medyczne Corten Medic.

W ciągu 27 lat liczba punktów świadczenia usług medycznych w trybie stacjonarnym i mobilnym (w trzech województwach) wzrosła do 93.