• Trwa konkurs ofert na realizowanie opieki stomatologicznej dla uczniów szkół nadzorowanych przez Powiat Warszawski Zachodni
  • Realizacja świadczeń odbywać się ma w gabinecie stomatologicznym podmiotu, który wygra ogłoszony konkurs
  • Pod opieką stomatologiczną powinno znaleźć się ok. tysiąca dzieci z trzech szkół w Błoniu, Ożarowie Mazowieckim i Lesznie.   

Jakie świadczenia stomatologiczne trzeba realizować

Opieka stomatologiczna powinna obejmować:

  • świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia
    18 roku życia,
  • profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia

Świadczenia opieki stomatologicznej będą realizowane w gabinecie stomatologicznym podmiotu, z którym Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego zawrze porozumienie (jest możliwość podpisania umowy z więcej niż jednym świadczeniodawcą).

Kto ma być objęty opieką stomatologiczną

Opieka stomatologiczna dotyczy ok. tysiąca uczniów szkół:

  • Zespół Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu,
  • Zespół Szkół nr 1 w Ożarowie Mazowieckim,
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. płk. Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie.

Ofertę należy przesłać do:
Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Wydział Oświaty
ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 733 72 43.

Nie podano terminu nadsyłania ofert

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na e-PUAP to /v77p4brq4i/skrytka