Kongres w stolicy Indii odbędzie się po raz drugi w historii. Pierwszy raz stomatolodzy z całego świata gościli w New Delhi w 2004 roku. Zarówno wtedy jak i w tym roku, FDI (World Dental Federation, FDI) może liczyć na wsparcie organizacyjne ze strony Indian Dental Assocation (IDA).

- Indie są krajem wielkich możliwości w stomatologii. Kongres w New Delhi to wszystkim sygnał dla wszystkich lekarzy dentystów i przemysłu stomatologicznego - przekonuje dr Pramod Gurav, prezydent IDA.

Jak ważne to wydarzenie dla kraju świadczy fakt, iż w uroczystym otwarciu weźmie udział prezydent Indii Pranab Mukherjee. 

Organizatorzy spodziewają się 10 tys. gości. Istotnym wydarzeniem AWDC będą obrady Parlamentu Stomatologicznego FDI. W ramach Światowego Parlamentu Stomatologicznego FDI odbywają się m. in. Zgromadzenie Ogólnego FDI, spotkania Stałych Komitetów FDI, Sesja Plenarna Europejskiej Regionalnej Organizacji FDI (ERO-FDI). Od 2012 r. w programie znajduje się także Światowe Forum Zdrowia Jamy Ustnej, w ramach którego przedstawiciele różnych grup związanych z ochroną zdrowia jamy ustnej (lekarze dentyści, przedstawiciele władz, producenci, naukowcy) wymieniają poglądy nt. sytuacji zdrowotnej i działań, jakie należy podejmować w przyszłości.

Towarzyszący Parlamentowi Kongres obejmuje bogatą część naukową połączoną z wystawą sprzętu i materiałów stomatologicznych.
Przypomnijmy, że w 2016 roku Annual World Dental Congress, odbędzie się w Poznaniu. Oznacza to rok przerwy w organizowaniu CEDE.

Więcej o tym wydarzeniu czytaj:

Wydarzenie ostatnich lat: Polska gościć będzie w 2016 r. FDI 

Kongres FDI 2016 - w Poznaniu liczą, że weźmie w nim udział 12 tys. stomatologów