Ortodonci, ze wskaźnikiem 2,36 (2,4 proc. w końcu 2013 r.), to najwyższy odsetek wśród specjalistów, którzy podjęli kroki zmierzające do uzyskania zaświadczenia potwierdzającego posiadanie specjalizacji. Z tym jednak, że liczba wydanych zaświadczeń (27) jest identyczna wobec tej z końca 2013 r. Oznacza to, iż w 2014 r. (dane obejmują okres do końca września) nikt nowy nie występował o stosowne zaświadczenie.

Identycznie jest w innych specjalizacjach. Tak jak w 2013 r. - w 2014 r. nikt nie występował o zaświadczenie, mając specjalizację z periodontologii oraz ze stomatologii zachowawczej z endodoncją.

Na ogólną liczbę 35 445 lekarzy dentystów wykonujących zawód dotychczas wydano 974 zaświadczenia pomocne w ubieganiu się o uznanie kwalifikacji w innych krajach UE (stwierdzające posiadanie formalnych kwalifikacji). Stanowi to niewielki udział w wysokości 2,76 proc.

Taki sam wskaźnik wśród lekarzy jest niema trzykrotnie wyższy 7,09 proc. Wśród lekarzy ze specjalizacją prym wiodą geriatrzy (20 proc.), ale jest ich tak niewielu, że pojedyncze wnioski zaburzają statystykę. Poza nimi w zestawieniu tym niezmiennie przodują chirurdzy plastyczni (niemal 19 proc. wystąpiło z wnioskiem o potwierdzenie posiadania specjalizacji). Podobną aktywność przejawiają anestezjolodzy (17,65 proc.) i chirurdzy klatki piersiowej (17,55 proc.). To zestawienie nie zmienia się od wielu miesięcy. 

- Nie wydaje się, aby wyjeżdżających było więcej niż podań o zaświadczenie. Raczej odwrotnie. Może ich być mniej niż wydanych zaświadczeń, gdyż nie każde odebranie zaświadczenia oznacza decyzję o wyjeździe - na pytanie infoDENT24.pl o korelację pomiędzy liczbą wyjeżdżających a liczbą wydanych zaświadczeń - odpowiada Katarzyna Strzałkowska, rzecznik prasowy Naczelnej Izby Lekarskiej. Mówi ona: zaświadczenie jest potrzebne do uzyskania odpowiednika prawa wykonywania zawodu w innym kraju UE.

Katarzyna Strzałkowska dodaje, zaświadczenie zostaje więc przedłożone przez lekarza organowi rejestrowemu - odpowiednikowi izby, wydającemu takie prawo. Organ wydając decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych i przyznaniu prawa wykonywania zawodu, oprócz innych dokumentów, wymaga od lekarza m.in. odpowiedniej postawy etycznej - wykazanej w zaświadczeniu.
 

Zaświadczenie stwierdzające posiadanie przez lekarza dentystę specjalizacji

Liczba lekarzy dentystów wykonujących zawód

Liczba lekarzy dentystów, którym wydano zaświadczenie

Udział procentowy  

Chirurgia stomatologiczna

815/831

10/10

1,23/1,20

Chirurgia szczękowo – twarzowa

231/311

3/3

1,30/0,97

Ortodoncja

1 125/1 143

27/27

2,40/2,36

Periodontologia

423/440

0/0

0,000,00

Protetyka stomatologiczna

1 456/1 461

1/1

0,07/0,07

Stomatologia dziecięca

486/498

1/1

0,21/0,20

Stomatologia zachowawcza z endodoncją

1 564/1 580

0/0

0,00/0,00


Na podstawie danych NIL z początku października 2014 r.
(dane w tabeli według formatu koniec2013/koniec września 2014)