Świadczenie będzie obejmowało dzieci i młodzież ze szkół podstawowych oraz wychowanków przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Połczyn-Zdrój:
1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Połczynie-Zdroju, ul. Grunwaldzka 34;
2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Połczynie-Zdroju, ul. Mieszka I 19;
3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Redle, Redło 12;
4. Szkoła Podstawowa im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bolkowie, Bolkowo 10;
5. Przedszkole Samorządowe nr 1 im. Kubusia Puchatka w Połczynie-Zdroju, ul. Mieszka I 19;
6. Przedszkole Samorządowe nr 2 „Pod Jarzębinką” w Połczynie-Zdroju, ul. Sobieskiego 10;
7. Przedszkole Samorządowe „Słoneczna Kraina” w Redle, Redło 60.

Realizacja zadania będzie odbywała się w gabinecie stomatologicznym podmiotu, który zawrze porozumienie z gminą na świadczenie usług ogólnostomatologicznych.

Liczba placówek i uczniów objętych świadczeniem zostanie ustalona w ramach zawartego porozumienia między Gminą a lekarzem dentystą.

Wstępne deklaracje należy składać w Urzędzie Miejskim w Połczynie-Zdroju, Plac Wolności 3-4, 78-320 Połczyn-Zdrój

Termin składania deklaracji: do 31 marca 2022 r.

Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami będzie wykonywał:
- świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia;
- profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285), w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji. .

Opieka zdrowotna nad uczniami jest finansowana ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dodatkowe informacje: Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroju przy Placu Wolności 3-4, pokój nr 115, tel. 94 36 66 139.