PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu partner portalu

Polacy nie reklamują, ale lekarze dentyści powinni być czujni

Autor: Łukasz Sowa • Źródło: PAP/ŁS
05-12-2013, 12:41
Polacy nie reklamują, ale lekarze dentyści powinni być czujni Polacy nie reklamują, ale lekarze dentyści powinni być czujni (Fot. Fotolia/PTWP)
Polscy konsumenci nie do końca wierzą w sens walki o prawa klienta. W większości oceniają reklamacje usług jako nieprzyjemną, trudną i niemiłą konieczność - pisze "Puls Biznesu". Co o tym mają myśleć lekarze dentyści?
Dane pochodzą z ankiety przeprowadzonej przez OBOAK dla programu Trusted Trader, działającego na zasadzie partnerstwa z podmiotami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Jak się okazuje, tylko 11 proc. ankietowanych zadeklarowało, że gdy są niezadowoleni z zakupu zawsze składają reklamację. 50 proc. odpowiedziało, że "raczej" ją zgłasza, zaś 23 proc. - "czasem", 6 proc. - "raczej nie", a 10 proc. przyznało, że rezygnuje z usług danej firmy.
Prawie połowa respondentów (43 proc.) wskazała, że reklamacja usług w polskich przedsiębiorstwach to procedura nieprzyjemna. Dla blisko co czwartego (22 proc.) jest ona trudna, a dla 17 proc. - łatwa. Jako niedostępną oceniło ją 9 proc.

Reklamacja usług stomatologicznych

O tym, że Polacy zgłaszają uwagi do usług stomatologicznych, na łamach portalu infoDENT24.pl pisaliśmy wielokrotnie. W ostatnich tygodniach przytaczaliśmy historię pewnego klienta, który miał uwagi do jakości materiału mostów złożonych licowanych porcelaną. Reklamacja została uwzględniona, lecz tak naprawdę do poprawki nie doszło, doszło natomiast do sądowych rozpraw i żądania pacjenta zapłaty przez lekarkę dentystkę 79 tys. zł tytułem odszkodowania oraz zadośćuczynienia. O tym jak zakończyły się spór można przeczytać tutaj.

Przypomnijmy przy okazji, iż kwestia odpowiedzialności za źle wykonane usługi stomatologiczne nie jest uregulowana przepisami szczególnymi. W przypadku usług stomatologicznych strony zawierają umowę (w większości przypadków w formie ustnej) wykonania określonego zabiegu, w ramach której jedna strona zobowiązuje się do wykonania zabiegu, zaś druga - do zapłaty wynagrodzenia. A te kwestie reguluje Kodeks cywilny.

I tak, w myśl art. 627 Kodeksu cywilnego przez umowę o dzieło lekarz dentysta przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a pacjent - do zapłaty wynagrodzenia. Podstawowym obowiązkiem stomatologa jest więc wykonanie dzieła. Sposób wykonania pozostawiony jest jego uznaniu, byleby dzieło miało przymioty ustalone w umowie lub wynikające zwyczajowo z charakteru danego dzieła.

Co więc z reklamacją pacjenta za nasze usługi? Przy umowie o dzieło występuje szczególna ochrona strony dotkniętej wadami świadczenia w ramach rękojmi za wady dzieła, czyli naszej usługi stomatologicznej.

Jeżeli wady dają się usunąć, zamawiający może zgłosić stosowne żądanie, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym jego upływie nie przyjmie naprawy dzieła.

POLECAMY W SERWISACH