• Polacy najczęściej deklarują korzystanie z prywatnych wizyt u stomatologa (57 proc.), psychologa (41 proc.) i ginekologa (39 proc.) - wynika z ankiety Bain & Company
  • Stomatolog znajduje się na pierwszym miejscu listy specjalistów, za których porady Polacy gotowi są nadal płacić tyle samo co dotychczas lub nawet więcej.
  • O ile ankietowani wskazują, że są w stanie w pierwszej kolejności zaoszczędzić na posiłkach na mieście czy rozrywce, to takie prawdopodobieństwo dla wydatków na opiekę medyczną jest sześć razy mniejsze – mówi Patryk Rudnicki, młodszy partner Bain & Company.  

Z powodu wysokiej inflacji prawie połowa Polaków ograniczyła wydatki w ramach budżetu domowego, a druga połowa takie plany chce zrealizować w najbliższych miesiącach.

Jeśli chodzi o nakłady na leczenie to jedna czwarta ankietowanych – chce je zmniejszyć (chodzi  o leki i usługi medyczne), ale tyle samo osób (26 proc.) twierdzi, że zamierza wręcz zwiększyć te kwoty.

Polacy najczęściej prywatnie leczą się u dentysty 

Jak pokazuje badanie, Polacy najczęściej deklarują korzystanie z prywatnych wizyt u stomatologa (57 proc.), psychologa (41 proc.) i ginekologa (39 proc.).

Właśnie stomatolog znajduje się na pierwszym miejscu listy specjalistów, za których porady ankietowani gotowi są nadal płacić tyle samo co dotychczas lub nawet więcej. Następne pozycje zajmują ginekolog, kardiolog i endokrynolog. Jednak niemal co piąty ankietowany gotowy jest zrezygnować z wydatków na wizyty u psychologa.

Usługi zdrowotne poza listą oszczędności 

Choć zarówno młodsi respondenci – do 35 roku życia, jak i starsi nie chcą oszczędzać na opiece zdrowotnej, to pacjenci ze starszej grupy wiekowej deklarują, że staranniej będą przeglądać oferty usług prywatnych lub częściej korzystać z usług w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).

– Z naszego badania wynika, że dla Polaków zdrowie jest priorytetem. O ile ankietowani wskazują, że są w stanie w pierwszej kolejności zaoszczędzić na posiłkach na mieście czy rozrywce, to takie prawdopodobieństwo dla wydatków na opiekę medyczną jest sześć razy mniejsze – mówi Patryk Rudnicki, młodszy partner Bain & Company.

- Polacy nie zamierzają drastycznie zmniejszać wydatków na leczenie, a zwłaszcza nie chcą oszczędzać na prywatnych wizytach u specjalistów. Bez wątpienia, te wydatki będą też po części rosnąć ze względu na inflację i wzrost kosztów prywatnej opieki medycznej - dodaje.

– Co ciekawe, gdy porównujemy wydatki związane z ochroną zdrowia sprzed pandemii, widzimy, że aż połowa Polaków nie zamierza niczego zmieniać w swoich budżetach. Jedynie wzrasta odsetek młodych osób poniżej 35 roku życia, które chętniej płacą za prywatne usługi medyczne. Pozostała część szuka oszczędności, ale stara się, aby wciąż mieć dostęp do prywatnych usług medycznych – dodaje Patryk Rudnicki.

W poszukiwaniu tańszych leków

Część ankietowanych wprowadza też pewne strategie oszczędzania dotyczące wydatków w aptekach. Co czwarty z nich (26 proc.) w poszukiwaniu niższych cen zamierza robić zakupy w aptekach sieciowych, które mają lepszą percepcję cenową.

– Pomimo ogólnej niechęci do oszczędzania na zdrowiu, spora część respondentów, bo aż 39 proc. chce szukać tańszych zamienników produktów kupowanych w aptekach – twierdzi Patryk Rudnicki.

Internetowe badanie zachowań konsumenckich Bain & Company zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie Polaków na platformie Dynata w IV kw. 2022 r.