• Od 1 lipca 2022 roku zacznie obowiązywać nowa tabela najniższych wynagrodzeń w ochronie zdrowia
 • Podwyżki wprowadzi nowelizacja ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych
 • Projekt ustawy jest już po konsultacjach publicznych, ma wejść w życie właśnie 1 lipca tego roku. W dokumencie określone zostaną najniższe wynagrodzenia dla poszczególnych grup zawodowych
 • Najwyższa uwzględniona w tabeli pensja to 8210,67 zł brutto miesięcznie. Będzie dotyczyła tylko jednej grupy zawodowej - lekarzy albo lekarzy dentystów ze specjalizacją 

Od 1 lipca 2022 nowe wynagrodzenia w ochronie zdrowia

Od 1 lipca 2022 roku zacznie obowiązywać nowa tabela najniższych wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Podwyżki wprowadzi nowelizacja ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Projekt ustawy jest już po konsultacjach publicznych. Określa wynagrodzenia m.in. pielęgniarek, lekarzy, ratowników, opiekunów medycznych, farmaceutów, fizjoterapeutów, diagnostów. Dotyczy również zarobków personelu pomocniczego. 

Co jednak ważne, przepisy określają jedynie najniższe wynagrodzenia. To znaczy, że płace nie mogą być niższe, mogą być natomiast wyższe - powiększone na przykład o dodatki za wysługę lat.

Szacuje się, że wejście w życie projektu ustawy może spowodować wydatki po stronie NFZ oraz budżetu państwa na poziomie ok. 7 201 mln zł w drugim półroczu 2022.

8210 zł to nowa najwyższa pensja minimalna w ochronie zdrowia od lipca 2022

Ile od 1 lipca 2022 roku - po wejściu w życie ustawy - zarobią medycy? Najwyższa uwzględniona w nowej tabeli płac pensja to 8210,67 zł brutto miesięcznie. Ta kwota będzie jedna dotyczyła tylko jednej grupy zawodowej - lekarzy albo lekarzy dentystów ze specjalizacją. Co z pozostałymi?

Poza tym lekarzom dentystom przypisano jeszcze dwa współczynniki wyliczania najniższej pensji. Lekarz albo lekarz dentysta bez specjalizacji (współczynnik 1,19) po 1 lipca nie będzie mógł zarabiać mniej niż 6 738,41 zł brutto, natomiast lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta (współczynnik 0,95) mniej niż 5 379,40 zł brutto.

Nowe najniższe wynagrodzenia w ochronie zdrowia od 1 lipca 2022:

 • Lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją - 1,45 - wynagrodzenie po 1 lipca 2022 r.: 8 210,67 zł brutto
 • Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony wymagający wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim i specjalizacji, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia - 1,29 - wynagrodzenie po 1 lipca 2022 r.: 7 304,66 zł brutto
 • Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji - 1,19 - wynagrodzenie po 1 lipca 2022 r.: 6 738,41 zł brutto
 • Lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta - 0,95 - wynagrodzenie po 1 lipca 2022 r.: 5 379,40 zł brutto
 • Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony wymagający wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna wymagająca wyższego wykształcenia (studia I stopnia) i specjalizacji, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją - 1,02- wynagrodzenie po 1 lipca 2022 r.: 5 775,78 zł brutto
 • Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony wymagający wyższego wykształcenia na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej wymagający średniego wykształcenia albo pielęgniarka albo położna wymagająca średniego wykształcenia, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia - 0,94 - wynagrodzenie po 1 lipca 2022 r.: 5 322,78 zł brutto
 • Technik elektroradiolog albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-6 wymagający średniego wykształcenia oraz opiekun medyczny - 0,86 - wynagrodzenie po 1 lipca 2022 r.: 4 869,78 zł brutto
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym - 1 - wynagrodzenie po 1 lipca 2022 r.: 5 662,53 zł brutto
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim - 0,78 - wynagrodzenie po 1 lipca 2022 r.: 4 416,77 zł brutto
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego - 0,65 - wynagrodzenie po 1 lipca 2022 r.: 3 680,64 zł brutto

Dodajmy, że jak argumentuje Ministerstwo Zdrowia projekt nowelizacji ma "na celu dokonanie zmian w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych w taki sposób, aby wprowadzić do porządku prawnego ustalenia z reprezentatywnymi organizacjami związków zawodowych i reprezentatywnymi organizacjami pracodawców i zawarte w stanowisku Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia z dnia 5 listopada 2021 r."