• Najniższe wynagrodzenie zasadnicze w podmiotach leczniczych średnio w górę o o 30 proc.
  • Od lipca 2022 r. najniższe wynagrodzenie zasadnicze dla lekarzy specjalistów - 8210 zł
  • Wymóg określania w umowie o pracę informacji o grupie zawodowej 

Podwyższenie najniższych wynagrodzeń zasadniczych oznacza, że wzrosną one w zależności od grupy od 14 do 17 proc. Średnio najniższe wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie o 30 proc. - poinformował resort zdrowia.

Ministerstwo przytoczyło też dane GUS z 2021 r. Zgodnie z nimi wzrost wynagrodzeń w sektorze opieki zdrowotnej wyniósł 17,2 proc. i był to najwyższy wzrost w badanych przez GUS grupach.

Nowy podział na grupy zawodowe według kwalifikacji

Projekt nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych skierowano do konsultacji publicznych 1 kwietnia.

W załączniku do projektu nowelizacji zaproponowano nowy podział na grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku pracy i nowe wysokości współczynników pracy, zgodnie ze stanowiskiem zespołu trójstronnego z listopada 2021 r.

Lekarze specjaliści minimum 8210 zł 

Resort zdrowia podał, że planowane od lipca 2022 r. podwyżki najniższego wynagrodzenia zasadniczego wyniosą dla lekarzy specjalistów I stopnia - 2009 zł (wzrost z 6201 zł do 8210 zł), a dla lekarzy specjalistów II stopnia - 1441 zł (wzrost z 6769 zł do 8210 zł). Według MZ najniższe wynagrodzenie zasadnicze opiekunów medycznych i techników medycznych ze średnim wykształceniem wzrośnie o 1097 zł (wzrost z 3772 zł do 4870 zł).

Najniższe wynagrodzenie zasadnicze ratowników medycznych i pielęgniarek ze średnim wykształceniem ma wzrosnąć o 1550 zł (wzrost z 3772 zł do 5323 zł), magistrów pielęgniarstwa, fizjoterapii, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych ze specjalizacją o 1827 zł (wzrost z 5478 zł do 7304 zł).

W umowach o pracę obowiązkowe informacje o grupie zawodowej

W projekcie nowelizacji zaproponowano powiązanie określanych w porozumieniu albo zarządzeniu zasad wynagradzania pracowników innych niż pracownicy działalności podstawowej, ze średnim wzrostem wynagrodzeń w danym podmiocie leczniczym, w taki sposób, aby wynagrodzenia tych osób zapewniały wysokość odpowiadającą średniemu wzrostowi wynagrodzenia w danym podmiocie w ustalonym okresie.

Zaproponowano też przepis zobowiązujący podmiot leczniczy będący pracodawcą do określenia w umowie o pracę każdego pracownika objętego zakresem ustawy informacji o grupie zawodowej, do której powinien zostać przypisany w związku z kwalifikacjami wymaganymi na zajmowanym stanowisku pracy.

Projekt regulacji jest po uwagach z procesu konsultacji i opiniowania.