• Projekt zwiększający minimalne wynagrodzenie w ochronie zdrowia skierowany do oceny przez posłów z Komisji Zdrowia
  • Pracownicy ochrony zdrowia na wyższe uposażenia liczyć mogą od 1 lipca 2022 r.
  • Według resortu zdrowia zmiany legislacyjne mają charakter przełomowy 

Wyższe wynagrodzenia w ochronie zdrowia na ścieżce legislacyjnej

Projekt zmian w prawie, regulujących minimalne wynagrodzenia w ochronie zdrowia, minister zdrowia Adam Niedzielski określił jako przełomowy. Dokument z akceptacją rządu trafił niezwłocznie do prac posłów w Komisji Zdrowia. To dobrze rokuje na szybki finał ścieżki legislacyjnej.

W projekcie określona została m.in. tabela minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia, które mają obowiązywać od 1 lipca 2022 r. Nowe, wyższe płace mają otrzymać ci, którzy dotychczas zarabiali najmniej. Chodzi m.in. o lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarki, położne, ratowników medycznych, opiekunów, farmaceutów, fizjoterapeutów, diagnostów i personel pomocniczy.

Tabela płac minimalnych w ochronie zdrowia od 1 lipca 2022 r.

Lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją wynagrodzenie 8 210,67 zł brutto (współczynnik 1,45);
Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony  wymagający wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim i specjalizacji, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia wynagrodzenie 7 304,66 zł brutto (współczynnik 1,29);
Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji  wynagrodzenie 6 738,41 zł brutto (współczynnik 1,19);
Lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta wynagrodzenie 5 379,40 zł brutto (współczynnik 0,95);
Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony wymagający wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna wymagająca wyższego wykształcenia (studia I stopnia) i specjalizacji, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją wynagrodzenie 5 775,78 zł brutto (współczynnik 1,02);
Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony wymagający wyższego wykształcenia na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej wymagający średniego wykształcenia albo pielęgniarka albo położna wymagająca średniego wykształcenia, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia wynagrodzenie 5 322,78 zł brutto (współczynnik 0,94);
Technik elektroradiolog albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-6 wymagający średniego wykształcenia oraz opiekun medyczny wynagrodzenie 4 869,78 zł brutto (współczynnik 0,86);
Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym wynagrodzenie 5 662,53 zł brutto (współczynnik 1,0);
Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim wynagrodzenie 4 416,77 zł brutto (współczynnik 0,78);
Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego wynagrodzenie 3 680,64 zł brutto (współczynnik 0,65).