Wszyscy podatnicy, a więc również właściciele praktyk dentystycznych, mogą wystąpić o wydanie interpretacji indywidualnej, jeżeli mają wątpliwości co do zaistniałego u nich stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, które mogą rodzić określone konsekwencje w sferze prawa podatkowego - wyjaśnia Ministerstwo Finansów.

Dlaczego warto o tym wiedzieć? Pamiętamy, ile wątpliwości wzbudziło w 2013 r. opisywanie paragonów fiskalnych w gabinecie stomatologicznym. Interpretacje ogólne Ministerstwa Finansów tych wątpliwości nie rozwiewały, dużo większą wiedzę w tym temacie można było uzyskać dzięki interpretacjom wydawanym na wniosek indywidualny.

Rok 2015 przyniósł nowe problemy, tym razem związane z wprowadzeniem kas fiskalnych do praktyk, które do tej pory były z tego obowiązku zwolnione. Ministerstwo Finansów, pytane przez organizacje lub media - próbuje wyjaśniać wątpliwości, ich lista jednak stale rośnie. Warto więc pamiętać, że zapytanie zawsze można złożyć indywidualnie.

Czytaj także:

Paragony: interpretacje indywidualne nabiją kasę izbom skarbowym?

Dentyści dostają sprzeczne interpretacje prawa podatkowego 

Wniosek o wydanie interpretacji można złożyć na formularzu ORD-IN, ORD-IN/A (formularze znajdują się na stronie internetowej Krajowej Informacji Podatkowej). Można składać je osobiście w siedzibie właściwego Dyrektora Izby Skarbowej lub wysłać pocztą.

Wniosek o wydanie interpretacji wiąże się z kosztem. Opłata wynosi 40 zł od każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem wniosku.

Ile dentysta będzie czekał na opinię? Zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa, interpretację indywidualną wydaje się „bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku". KIP informuje, że do trzymiesięcznego terminu nie są wliczane terminy przewidziane dla dokonania określonych czynności np. wezwania do uzupełnienia.

MF przekonuje, że warto wystąpić o indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego, ponieważ zastosowanie się do wydanej w sprawie indywidualnej interpretacji (przed jej zmianą lub uchyleniem przez Sąd) nie może szkodzić wnioskodawcy.

- Oznacza to, że jeżeli organ podatkowy nie uwzględni tej interpretacji w swoim rozstrzygnięciu, wnioskodawca: nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karno-skarbowej, nie zostaną mu naliczone odsetki za zwłokę i zostanie zwolniony z obowiązku zapłaty podatku, jeżeli zobowiązanie nie zostało prawidłowo wykonane w wyniku zastosowania się do interpretacji indywidualnej, a skutki podatkowe związane ze zdarzeniem miały miejsce po doręczeniu interpretacji - wyjaśnia MF.

Resort finansów przypomina także, że wątpliwości podatkowe można próbować rozwiać w Krajowej Informacji Podatkowej, której eksperci informacji udzielają telefonicznie (tel. 801 055 055, 22 330 03 30).