PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

PNRL: kredyt powinien trafić także do przyszłych dentystów

Autor: miro • Źródło: ms
20-04-2021, 08:04
PNRL: kredyt powinien trafić także do przyszłych dentystów Kredyty dla studentów stomatologii (fot. unsplash)
Proponowane przez rząd kredyty dla studiujących medycynę powinny być skierowane także do studentów stomatologii - uważa Prezydium NRL.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej oceniło projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Projekt przewiduje, że o kredyt będzie się mógł ubiegać student odbywający studia na kierunku lekarskim w języku polskim na warunkach odpłatności.

Kredyt nie dla lekarza dentysty?  

Zakres uprawnionych do uzyskania kredytu na studia medyczne powinien obejmować również osoby studiujące na kierunku lekarsko-dentystycznym - uważa Prezydium NRL. Należy zatem dostosować warunki umorzenia kredytu, o których mowa w projektowanych rozwiązaniach, do uwarunkowań związanych ze specyfiką rynku stomatologicznego w Polsce. Należy pamiętać, że warunki te mogą się dość istotnie różnić od tych, które stawiane będą absolwentom kierunku lekarskiego.

Niejasne warunki umorzenia kredytu

PNRL uważa poza tym, że w ustawie, a nie w akcie wykonawczym, powinny być określone zasady umorzenia kredytu na wniosek kredytobiorcy  (w zależności od okresu wykonywania przez niego zawodu po ukończeniu studiów oraz liczby semestrów sfinansowanych z kredytu na studia medyczne).

Czynnikiem, który może negatywnie wpływać na sytuację osoby zaciągającej kredyt na studia medyczne, a w konsekwencji na zainteresowanie studentów projektowanym wsparciem, są warunki, które kredytobiorca musi spełnić aby uzyskać całkowite umorzenie kredytu, a których możliwość realizacji nie jest uzależniona wyłącznie od jego woli.

W sytuacji limitów miejsc na specjalizacje i naboru na szkolenie specjalizacyjne w postępowaniu konkursowym, student zaciągając kredyt nie będzie miał pewności, że jest w stanie spełnić warunki, które w przyszłości pozwolą na uzyskanie umorzenia zaciągniętego zobowiązania.

Ponadto, aby kredyt ten był atrakcyjny dla młodych lekarzy oraz kierując się prorodzinną polityką państwa do okresu wykonywania zawodu lekarza umożliwiającego uzyskanie umorzenia kredytu należy zaliczyć także okresy korzystania przez kredytobiorcę ze świadczeń wynikających z rodzicielstwa i sprawowania opieki nad dzieckiem, takich jak urlopy macierzyńskie, rodzicielskie, czy wychowawcze.

Kredyt a praca w podmiotach leczniczych   

Według PNRL wadliwie zostały również skonstruowane przepisy ustawy, określające jedną z przesłanek warunkujących umorzenie kredytu, co może powodować rozbieżności interpretacyjne.

Proponowane rozwiązania stanowią, że kredyt umarza się, jeżeli kredytobiorca po ukończeniu studiów będzie wykonywał zawód lekarza, w ramach praktyki zawodowej lub w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, który udziela świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (na terytorium Polski, w określonym wymiarze i przez wskazany okres).

SŁOWA KLUCZOWE
NRL   kredyty   studenci stomatologii  

POLECAMY W SERWISACH