PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu partner portalu

Pieniądze z UE: prywatne gabinety mają gorzej

Autor: szaft • Źródło: KPPL/szaft
08-10-2014, 11:19
Pieniądze z UE: prywatne gabinety mają gorzej Eksperci: tylko równe traktowanie wszystkich podmiotów da gwarancję efektywnego wydatkowania środków unijnych (fot. Fotolia/PTWP)
Część Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) 2014-2020 wyraźnie dyskryminuje prywatnych świadczeniodawców - podmioty lecznicze, dla których organem założycielskim nie jest jednostka samorządu terytorialnego – uważają eksperci Konfederacji Lewiatan.

Zdaniem Konfederacji Lewiatan zawężenie grona beneficjentów w części RPO do podmiotów należących do jednostek samorządu terytorialnego (JST) jest niedopuszczalne. - Przede wszystkim polskie rozwiązania systemowe nie wprowadzają rozróżnienia pomiędzy prywatnymi i publicznymi placówkami ochrony zdrowia, które ubiegają się lub posiadają kontrakt z publicznym płatnikiem (NFZ), co oznacza, że do konkursu na takich samych prawach przystępują zarówno placówki należące do JST, jak i te z kapitałem prywatnym - mówi dr Dobrawa Biadun, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Eksperci przypominają, że ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zdefiniowała świadczeniodawcę następująco: podmiot wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej (tu wchodzą zarówno przedsiębiorcy, jednostki budżetowe czy samodzielne zakłady opieki zdrowotnej należące do JST).

KP zwraca uwagę, że również Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020, opracowany przez Ministerstwo Zdrowia w 2014 r., opisując strategię inwestycji w ochronę zdrowia na poziomie regionalnym, konsekwentnie odwołuje się do ogółu podmiotów leczniczych, bez wprowadzania rozróżnienia na podmioty prywatne i publiczne - obie kategorie podmiotów leczniczych traktowane są jednakowo, a kwestia pochodzenia kapitału założycielskiego jest z punktu widzenia celów strategii i narzędzi w niej zaproponowanych obojętna.

- Nie ma więc żadnego uzasadnienia dla uprzywilejowania podmiotów należących do JST w RPO. Rozwiązania przyjęte w RPO, zgodnie z którymi głównym kryterium decyzji o udzieleniu wsparcia danemu podmiotowi leczniczemu nie będzie poprawa dostępności usług zdrowotnych dla społeczeństwa (kryterium merytoryczne, przedmiotowe), ale publiczny charakter podmiotu wynikający z faktu, że jego organem założycielskim jest JST (kryterium formalne, podmiotowe), powinny być uznane za niezgodne ze strategią Ministerstwa Zdrowia - czytamy w liście KP wysłanym do marszałków województw.

Eksperci Lewiatana uważają, że ograniczenie katalogu beneficjentów RPO do podmiotów publicznych stoi w wyraźnej sprzeczności z sytuacją w publicznej służbie zdrowia, w której rośnie liczba prywatnych podmiotów realizujących zadania publiczne, związane z dostępem do usług zdrowotnych. Jest to zarówno związane z poszerzeniem oferty przez przedsiębiorców prowadzących podmioty lecznicze, jak i z komercjalizacją placówek należących do JST czy organów centralnych.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH