PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Paragony: Ministerstwo Finansów odpowiada infoDENT24.pl

04-06-2013, 00:02
Paragony: Ministerstwo Finansów odpowiada infoDENT24.pl (fot. PTWP)
Paragony: Ministerstwo Finansów odpowiada infoDENT24.pl (fot. PTWP)
Nazwy stosowane przez stomatologów na paragonach fiskalnych będą zależały od zakresu świadczonych usług i przyjętych zasad kształtowania cen - poinformowało infoDENT24.pl Ministerstwo Finansów. Jednocześnie jednak, przy określaniu nazwy usługi świadczonej przez lekarza stomatologa można, co do zasady, wykorzystywać nazewnictwo stosowane przy tworzeniu zasad odpłatności (cennika) za świadczone przez konkretnego lekarza stomatologa usługi. Stosowane nazewnictwo może się zatem różnić między podatnikami - lekarzami stomatologami o podobnym profilu działalności.

Sprawa opisywania paragonów lekarskich rodzi wątpliwości od pierwszych dni kwietnia, czyli momentu wejścia w życie rozporządzenia ministra finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 15 marca 2013 r.) . 3 czerwca resort finansów przesłał interpretację w odpowiedzi na pytanie, które zadaliśmy kilka tygodni temu. Interpretację można zatem uważać za oficjalne stanowisko MF.

Oto pełna treść stanowiska MF przesłanego portalowi infoDENT24.pl

"Kasa rejestrująca, zgodnie z art. 111 ust. 6a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług służąca do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, musi zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie podstawowych danych dotyczących zawieranych transakcji, w tym wysokości uzyskiwanego przez podatnika obrotu i kwot podatku należnego, oraz musi przechowywać te dane lub też zapewniać bezpieczny ich przekaz na zewnętrzne nośniki danych.

Podatnicy prowadząc ewidencję przy użyciu kas rejestrujących, w myśl § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ministra finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących, wydają nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny. Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 6 ww. rozporządzenia paragon fiskalny zawiera m.in. nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację. Stosownie natomiast do § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia paragon fiskalny może zawierać w miejscu określonym dla nazwy również opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy. Oznacza to, że podatnik powinien wystawiać paragony zawierające nazwy towarów (usług) na tyle szczegółowe, żeby z jednej strony pozwalały one organowi podatkowemu na weryfikację prawidłowego rozliczenia podatku, a z drugiej strony zapewniły konsumentowi możliwość kontroli dokonywanych zakupów. Podatnik powinien zadbać o takie zaprogramowanie kasy rejestrującej, aby konsument otrzymywał paragony z konkretnymi nazwami jednostkowymi towarów lub usług, pozwalającymi na ich jednoznaczną identyfikację. Powyższe znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie sądowym (wyrok NSA z 09. 03. 2010 r., sygn. akt I FSK 63/09). Podkreślić należy, że to od podatnika zależy, w jaki sposób dobierze on nazwę towaru lub usługi, aby jednoznacznie je identyfikować i jest to ściśle związane z asortymentem towarów i usług, jakie podatnik oferuje.

Odnosząc się do usług świadczonych przez lekarzy stomatologów należy zauważyć, że stosowane nazwy będą zależały od zakresu świadczonych usług i przyjętych zasad kształtowania cen. Jednocześnie jednak przy określaniu nazwy usługi świadczonej przez lekarza stomatologa można, co do zasady, wykorzystywać nazewnictwo stosowane przy tworzeniu zasad odpłatności (cennika) za świadczone przez konkretnego lekarza stomatologa usługi. Jak wynika z powyższego, stosowane nazewnictwo może się zatem różnić między podatnikami - lekarzami stomatologami o podobnym profilu działalności. Przykładowo nazwa usługi wypełnienie ubytku dla jednego lekarza stomatologa okaże się wystarczająca (np. stosuje jeden rodzaj wypełnienia lub stosuje różne rodzaje wypełnienia, przy czym cena jest jednakowa), dla innego lekarza stomatologa może nie być wystarczająca (w przypadku gdy różnicuje ceny w związku ze stosowaniem różnego rodzaju wypełnień).

SŁOWA KLUCZOWE
bizDENT   kasa fiskalna   Podatki   Koszty  

POLECAMY W SERWISACH