PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Paragony: jest jasne, że nic nie jest jasne

NRL/szaft
24-09-2013, 09:42
Paragony: jest jasne, że nic nie jest jasne Paragony: jest jasne, że nic nie jest jasne (fot. Fotolia)
12 września 2013 r. minister finansów wydał długo oczekiwaną interpretację ogólną prawa podatkowego w przedmiocie sposobu oznaczania nazwy towaru i usługi na paragonie fiskalnym. Prezentując ją na naszych łamach, nie podjęliśmy się jednoznacznego werdyktu, czy rozwiewa ona wszelkie wątpliwości. Głos samorządu lekarskiego, każe sądzić, że tak nie jest.

Naczelna Rada Lekarska podkreśla, że w treści interpretacji zamieszczono wprawdzie pewne wytyczne dotyczące sposobu ustalenia nazwy towaru i usługi na paragonie fiskalnym w świetle rozporządzenia ministra finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących, interpretacja ta nie jest jednak wystarczająco precyzyjna, aby odpowiedzieć na większość pytań, jakie stawiają lekarze świadczący usługi medyczne.

Interpretacja - dla wszystkich i dla nikogo

Lekarze wytykają ministrowi finansów, że ten wydając interpretację wspólną dla wszystkich podatników, skupiającą się na sprzedaży towarów i usług bardzo różnych od tych, które świadczą lekarze (takich jak: ciastka, pomidory czy kwiaty), zaprzepaścił możliwość jednoznacznego wyjaśnienia wątpliwości, które mieli przedstawiciele zawodów medycznych zobowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej.

- Udzielone przez ministra finansów wyjaśnienia są na tyle ogólne, że trudno przy ich pomocy rozwiązać problemy, z którymi borykają się lekarze zobowiązani do odpowiedniego zaprogramowania kas fiskalnych - uważają przedstawiciele samorządu lekarskiego

Paragony (ciągle) niezgody

Prezydium wyraża niezadowolenie, że zamiast wydać ogólne wytyczne co do zasad oznaczania nazwy usługi medycznej na paragonie fiskalnym, Ministerstwo Finansów postanowiło wysyłać lekarzy - podatników, aby ci występowali o interpretacje indywidualne do odpowiednich izb skarbowych.
- Mając na uwadze treść interpretacji ogólnej z 12 września 2013 r. można jednak z pewną dozą ostrożności postawić kilka wniosków, które mogą być przydatne przy nadawaniu nazwy usługi medycznej celem zaprogramowania kasy fiskalnej - przekonują lekarze.

Po pierwsze, Ministerstwo Finansów dopuszcza grupowanie usług w kategorie zbiorcze i nadawanie im tego samego oznaczenia na paragonie fiskalnym, co oznacza, że nie każda usługa musi mieć osobną nazwę. Problem jednak w tym, że nie określono jak bardzo uogólniona i pojemna może być dana kategoria usług wpisana na paragonie fiskalnym.

Po drugie, podatnicy nie mają obowiązku podawania na paragonie szczegółowych cech danej usługi.

Po trzecie, Ministerstwo Finansów dopuszcza stosowanie jednej nazwy na paragonie, gdy towary, czy usługi mają różne ceny.

NRL zauważa, że przy tak niejasnych wytycznych nie jest możliwe stworzenie jednoznacznych i nie dających się podważyć wskazówek dla lekarzy i lekarzy dentystów określających, jakie konkretne nazwy usług medycznych powinni wskazywać na paragonach fiskalnych. Samorząd lekarski będzie podejmował próby dalszego wyjaśnienia tej kwestii.

Samorząd lekarski apeluje również o to, aby troska o pozostawanie w zgodzie z przepisami prawa podatkowego, nie przysłaniała troski o zachowanie tajemnicy lekarskiej. NRL stoi na stanowisku, że paragon fiskalny nie powinien ujawniać zbyt dużo danych dotyczących stanu zdrowia pacjenta.

Więcej o interpretacji wydanej przez resort finansów przeczytasz tutaj.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
NRL   kasy fiskalne   paragon   Anna Lella  

POLECAMY W SERWISACH