PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Paragon fiskalny od dentysty: nowe wytyczne, stare wątpliwości

05-04-2013, 00:02
Paragon fiskalny od dentysty: nowe wytyczne, stare wątpliwości (foto: sxc.hu)
Paragon fiskalny od dentysty: nowe wytyczne, stare wątpliwości (foto: sxc.hu)
Co ma być uwidocznione na paragonie fiskalnym? O tym mówi obowiązujące od 1 kwietnia 2013 r. rozporządzenie ministra finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 15 marca 2013 r.). Lekarzy dentystów najbardziej zaniepokoił przepis, który mówi, że paragon fiskalny zawierać powinien m.in. nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację (pkt 6, par. 8.1. nowego rozporządzenia).

Poprzednie rozporządzenie ministra finansów traktujące o tym samym, a więc o zasadach wystawiania paragonów fiskalnych, takiego wymogu nie zawierało (rozporządzenie ministra finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania - Dz.U. 2008, nr 212, poz. 1338).

Co się zatem zmienia, i czy zmiana ta jest na tyle zasadnicza, że powinna wzbudzić zainteresowanie, albo raczej niepokój właścicieli i użytkowników kas fiskalnych?

Zmiana jest, ale w zasadzie stanowi ona wyrażenie zasady, która obowiązywała zdecydowanie wcześniej. Co należy rozumieć przez sformułowanie nazwy towarów lub usługi pozwalające na jednoznaczną ich identyfikację? Nic innego niż to co miał na myśli ustawodawca wprowadzając w życie ustawę o podatku od towarów i usług, a dokładniej art.111, ust. 7a tej ustawy, mówiący że to właśnie minister finansów powinien określić w rozporządzeniu sposób ewidencjonowania danych w kasie fiskalnych w taki sposób, aby zapewnić:

- właściwe ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego;

- wyeliminowanie nieewidencjonowanego obrotu i kwot podatku należnego;

-  kontrolę prawidłowości rozliczania podatku.

Sformułowanie, widniejące w nowym rozporządzeniu ministra finansów nazwa towaru lub usługa pozwalająca na jednoznaczną ich identyfikację, powinno spełniać trzy przedstawione powyżej warunki. Kiedy tak się stanie? I tutaj powstaje pole do wielu interpretacji, stanowisk, ocen autorstwa doradców podatkowych, dyrektorów izb skarbowych i być może nawet ministra finansów.

Póki co przypominamy część materiału, jaki zamieściliśmy już 1 listopada 2012 r., a dotyczącego dokładnie tego właśnie problemu jak należycie opisać usługę stomatologiczną, aby należycie zaewidencjonować wysokość obrotu i wielkość podatku należnego.

Oto stosowny fragment:

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uznał, że na paragonie fiskalnym ma znajdować się nazwa towaru lub usługi. Nazwa taka powinna być przypisana sprzedawanemu towarowi lub świadczonej usłudze i jednoznacznie je identyfikować. Nazwa towaru lub usługi powinna być tak skonstruowana, aby można było na jej podstawie dokładnie określić indywidualnie zakupiony towar lub usługę. Jednocześnie nazwa usługi (towaru) na paragonie musi być tak skonstruowana, aby można było na tej podstawie w połączeniu z ceną dokładnie określić jaki został zakupiony towar czy usługa. Póki co z tej argumentacji nie wynika nic konkretnego dla lekarza dentysty świadczącego usługi stomatologiczne.

SŁOWA KLUCZOWE
bizDENT   kontrole gabinetu   VAT   interpretacje podatkowe   Podatki  

POLECAMY W SERWISACH