• Miesięczna dynamika cen usług stomatologicznych w październiku 2022 r. wyniosła 1,3 (1,2 proc. - we wrześniu, 0,8 proc. - w sierpniu i 1,0 proc. - w lipcu 2022 r.). To największa dynamika w branży zdrowie
 • Wzrost cen usług stomatologicznych, w ujęciu rocznym, sięgnął w październiku 2022 r. 17,2 proc. (największy wzrost w sektorze zdrowia)
 • Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2022 r. w porównaniu z takim samym miesiącem 2021 r. wzrosły o 17,9 proc. (17,2 proc. we wrześniu)

Ceny usług w stomatologii nieustannie w górę

Październik to okres, w którym miesięczna dynamika cen usług w stomatologii (1,3 proc.) była najwyższa od marca 2022 r. We wrześniu ceny usług stomatologicznych wzrosły o 1,2 proc., w sierpniu o 0,8 proc., w lipcu o 1,0 proc., w czerwcu o 0,8 proc., w maju wzrost ten wyniósł 1,0 proc., w kwietniu, 0,9 proc., w marcu 2,0 proc., w lutym 2,3 proc. i 3,3 proc. w styczniu 2022 r. - wynika z danych GUS.

Ceny u dentysty rosną najszybciej w sektorze zdrowia

Dynamika cen w całym sektorze zdrowia w październiku 2022 r. - wobec września 2022 r. - była zdecydowanie niższa niż w stomatologii i wyniosła 0,7 proc. (taki sam poziom jak we wrześniu 2022 r.) i kształtowała się następująco:

 • usługi stomatologiczne (1,3 proc.),
 • usługi lekarskie (1,2 proc.),
 • urządzenia i sprzęt terapeutyczny (0,8 proc.),
 • wyroby farmaceutyczne (0,5 proc.),
 • usługi szpitalne i sanatoryjne (spadek o 8,8 proc.).

Wzrost cen usług stomatologicznych w skali roku   

Pod względem wzrostu cen w ujęciu rocznym branża stomatologiczna także wyprzedziła wszystkie inne obszary w sektorze zdrowie:

 • usługi stomatologiczne (17,2 proc.),
 • usługi lekarskie (17,0 proc.),
 • szpitalne i sanatoryjne (14,8 proc.),
 • urządzenia i sprzęt terapeutyczny (8,4 proc.),
 • wyroby farmaceutyczne (3,7 proc.).

W całym sektorze zdrowia ceny w ujęciu rocznym wzrosły o 8,5 proc.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2022 r. w porównaniu z takim samym miesiącem 2021 r. wzrosły o 17,9 proc. (przy wzroście cen towarów – o 19,5 proc. i usług – o 13,0 proc.). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 1,8 proc. (w tym towarów – o 2,1 proc. i usług – o 0,7 proc.).