• Pacjenci opuszczają średnio co dziesiątą wyznaczoną wizytę, jak wynika z badania prowadzonego na terenie całych Stanów Zjednoczonych
 • Tak jak absencja pacjentów jest uniwersalnym problemem, tak  istnieją uniwersalne reguły, które pozwolą to niekorzystne zjawisko ograniczyć
 • Wg badań prowadzonych na amerykańskim rynku usług stomatologicznych najlepiej w komunikacji z pacjentami sprawdzają się SMS-y 

Dziury w grafiku dentysty. Pacjenci odwołują wizyty

Odwołania wizyt i nieobecności pacjentów nie tylko utrudniają sprawne funkcjonowanie praktyki stomatologicznej, ale też obniżają zyski, gdyż nie zawsze udaje się wypełnić powstałą w harmonogramie lukę.

To niestety zjawisko powszechne w każdym kraju. W jednym z badań prowadzonych w Stanach Zjednoczonych stwierdzono, że pacjenci opuszczają średnio co dziesiątą umówioną wizytę. Jednak praktyki stomatologiczne, które mają dobrze wypracowany system przypominania o terminach leczenia, ograniczają tę liczbę o jedną piątą. 

Kto nie zgłasza się na wizytę u dentysty

Do nieobecności na wyznaczonej wizycie dochodzi w najróżniejszych sytuacjach. Dotyczy to:

 • pacjentów pierwszorazowych,
 • wymagających kontynuacji leczenia
 • z zaniedbanym problemem stomatologicznym
 • mających zaplanowany zabieg operacyjny

Jednak istnieją uniwersalne reguły, które pozwolą to niekorzystne zjawisko ograniczyć.

Rozmowa na temat potrzeby leczenia

Najważniejszym sposobem pozwalającym utrzymać wysoką frekwencję pacjentów jest nieodmiennie rozmowa podczas wizyty. Ważne by przekazać pacjentowi informacje z jakim negatywnymi skutkami może wiązać się opóźnienie w leczeniu problemów stomatologicznych lub jego brak. Warto omówić konsekwencje takiego zaniechania dla zdrowia jamy ustnej ale i zdrowia ogólnego.

Pracownik do zadań specjalnych

Dobrze jeśli jeden członek zespołu stomatologicznego ma za zadanie utrzymywać kontakt z pacjentami. To powinna być osoba o bardzo dobrych umiejętnościach komunikacyjnych, która potrafi trafnie rozpoznać oznaki braku zaangażowania w proces leczenia ze strony pacjenta.

Pacjenci akceptują SMS-y. Najlepiej sprawdzona droga kontaktu

Z opisywanego przez portal Dentistryiq.com badania wynika, że jedną z metod skutecznie "dopinającą grafik" jest system wysyłania SMS-ów. Wiadomości tekstowe otrzymane w godzinach pracy są szybko czytane -  82 proc. respondentów czyta SMS-y w ciągu 5 minut od ich otrzymania. Natomiast  wiadomości przypominające o wizycie mailem tylko co czwarta osoba. Warto jednak w przypadku każdego pacjenta indywidualnie upewnić się który ze sposobów preferuje - SMS, e-mail czy rozmowę telefoniczną.

Harmonogram potwierdzania spotkań

Według portalu Dentistryiq.com najlepiej sprawdza się potwierdzanie spotkań
w systemie 3-3-1: czyli na trzy tygodnie, na trzy dni i tuż przed zaplanowaną wizytą .

 • Pacjent "specjalnej troski" czyli taki który wymaga szczególnych starań, 
 • osoba, która już raz nie odwołała wizyty, na której się nie pojawiła,
 • ludzie młodzi (pacjenci w starszym wieku bywają bardziej niezawodne),
 • pacjenci, którzy mają dłuższą przerwę w leczeniu,
 • cudzoziemcy (przyczyną może być bariera językowa,
 • opiekun/rodzic lub partner umawiający wizytę dla dorosłego dziecka lub jego partnera.

Lista pacjentów na sytuacje awaryjne. Często aktualizowana

Z pewnością na tej liście nie powinni znaleźć się osoby, które mają długą przerwę w leczeniu, odwołały już co najmniej trzy wizyty, albo nie odczuwały dyskomfortu z powodu na przykład drugiej z kolei opuszczonej wizyty.

W przypadku, gdy pacjent się nie pojawia na wizycie powinna nastąpić natychmiastowa reakcja. Jeśli nie udaje się skontaktować z pacjentem w celu wyjaśnienia sytuacji, należy kontynuować próby po tygodniu.