• W Wielkiej Brytanii przeprowadzono badanie preferencji pacjentów co do świadczeń stomatologicznych, które powinny znaleźć się w pakiecie opieki stomatologicznej.
  • Do tej pory nikt nie przeprowadził eksperymentu wyboru, który miał na celu zbadanie preferencji populacji w zakresie podstawowej opieki dentystycznej.
  • Okazało się, że uczestnicy badania chętniej płacili za usługi dentysty niż higienistki stomatologicznej, ale też preferowali zabiegi profilaktyczne.
  • Estetyka zębów była wyżej ceniona niż zdrowe dziąsła.

Z badań opublikowanych przez Journal of Dental Research wynika, że pacjenci chętnie płacą za higienizację jamy ustnej, nawet nie widząc natychmiastowych korzyści takiego zabiegu.

Zdrowie zębów cenione na równi z estetyką

Analiza, która doprowadziła do takich wniosków objęła 667 osób, mieszkających na terenie Wielkiej Brytanii, które wybrały przykładowe pakiety opieki stomatologicznej (w oparciu o rodzaj usług i ich kosztów). Respondenci cenili skaling i polerowanie, opiekę stomatologa oraz instruktaż higieny jamy ustnej.

- Pokazujemy preferencje użytkowników usług, w tym te dotyczące zarówno wyników zdrowotnych, jak i estetycznych, podkreśla dr Dwayne Boyers, z  Health Economics Research Unit, w University of Aberdeen.

Eksperyment przebiegał za pośrednictwem internetu, respondenci ankiety dokonali szeregu wyborów między teoretycznymi usługami stomatologicznymi. 

W ankiecie zapytano również uczestników o ich dane demograficzne oraz wykorzystanie, doświadczenie i wiedzę z zakresu opieki stomatologicznej.

Opieka dentysty i higienistki w cenie

Więcej uczestników wolało mieć pakiet opieki stomatologicznej niż całkowicie zrezygnować z opieki. Respondenci chętnie zapłaciliby więcej za opiekę dentysty niż higienistki, a szczególnie preferowali pakiety, które skutkowały rzadszym krwawieniem dziąseł i dbałością o estetykę zębów.

Jednak uczestnicy cenili także opiekę profilaktyczną, preferowano zabiegi higienizacyjne i  spersonalizowane porady dotyczące higieny jamy ustnej (instruktaż udzielany także przez dentystę).

Preferencje te były poparte wyższą kwotą opłaty, którą ankietowani byli skłonni zapłacić. Uczestnicy powiedzieli, że są gotowi zapłacić 145 funtów  więcej rocznie za opiekę, która poprawi estetykę zębów i 100 funtów  więcej, aby zmniejszyć częstotliwość krwawienia.

Czy wyniki miarodajne, skoro ankietowani dbali o zęby? 

Według autorów badanie było pierwszym eksperymentem dyskretnego wyboru, który miał na celu zbadanie preferencji populacji w zakresie podstawowej opieki dentystycznej.

Eksperyment nie obył się  bez wad. Wśród ankietowanych, był niższy odsetek palaczy, wyższy odsetek osób deklarujących dobry ogólny stan zdrowia i więcej dobrze zarabiających niż w populacji ogólnej.  Większość respondentów była również bardziej skłonna do regularnych wizyt u dentystów i miała już doświadczenie w zakresie usuwania kamienia i polerowania oraz opieki ze strony higienistek stomatologicznych.