PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

OW NFZ w Lublinie przyjmuje wnioski o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej

Autor: miro • Źródło: ms
09-07-2021, 08:40
OW NFZ w Lublinie przyjmuje wnioski o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej Dofinansowanie programów zdrowotnych (fot. PTWP/Pigwa)
Program profilaktyki próchnicy zębów dla uczniów lubelskich szkół realizowany jest w 2021 r., był także przeprowadzany w 2018, w 2019 i w 2020 r. Program ten mógłby być kontynuowany i w latach następnych, o ile zostanie złożony stosowny wniosek i o ile będzie on zaakceptowany, szansa na taki scenariusz - jest.

Dyrektor Lubelskiego OW NFZ informuje o możliwości składania przez jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa lubelskiego wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej.

Forma wniosku: postać papierowa

Miejsce składania wniosków: Lubelski OW NFZ, ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin

Termin składania wniosków: do 1 września roku poprzedzającego rozpoczęcie realizacji programu polityki zdrowotnej.

Termin rozpatrywania wniosków: nie dłużej niż dwa miesiące od dnia upływu terminu do ich złożenia

Wniosek powinien zawierać:
- nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
- określenie oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, do którego adresowany jest wniosek;
- wskazanie programu realizowanego przez wnioskodawcę;
- określenie wysokości wnioskowanego dofinansowania;
- określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych na realizację programu uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów;
- harmonogram realizacji programu;
- planowane koszty realizacji programu;
- opis spodziewanych korzyści z realizacji programu;
- informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i zasobów kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłową realizację programu;
- pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
- pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej

Wzór wniosku – do pobrania

Dyrektor OW NFZ dokonuje oceny wniosku oraz załączonych dokumentów oraz podejmuje decyzję o dofinansowaniu programu, którego wniosek dotyczy, uwzględniając wpływ planowanych działań na poprawę stanu zdrowia populacji objętej programem oraz możliwości finansowe OW NFZ.

Wnioskodawca, którego wniosek nie został zaakceptowany, może złożyć do dyrektora OW NFZ wniosek o dokonanie ponownej oceny wniosku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania od dyrektora OW NFZ pisemnej informacji o braku akceptacji wniosku wraz z uzasadnieniem. Ponownej oceny wniosku dokonuje się w ciągu 14 dni.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH