• Badanie CBR Biostat ujawnia, że trzy czwarte Polaków nie widzi poprawy, a więcej niż co trzeci badany uważa, że ochrona zdrowia w ostatnim roku pogorszyła się.
  • Zdaniem w sumie aż 83,9 procent ankietowanych podniesienie wysokości składki zdrowotnej do 9 procent nie przełożyło się na jakość usług medycznych. 
  • Co trzeci uczestnik sondażu CBR Biostat dostrzega, że za odpowiednią jakość usług medycznych warto zapłacić nieco więcej,
  • Aż 60 proc. Polaków korzysta z prywatnej opieki stomatologicznej

Współpłacenie za usługi NFZ. Sondaż Biostatu

Polacy najczęściej z płatnych świadczeń medycznych, bo ok 6 na 10 osób, korzystają w przypadku usług stomatologicznych. To jeden z wniosków płynących z sondażu „Zdrowie Polaków – opłaty za usługi medyczne”, który przeprowadziło Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat. W badaniu prowadzonym od 1 do 2 marca 2023 roku wzięło udział 1000 osób, w wieku powyżej 18 lat. 

Celem sondażu było zbadanie, czy podniesienie od 2022 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne do 9 proc. poprawiło jakość usług medycznych dostępnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Respondenci byli pytani także, czy są gotowi na dodatkowe opłaty w ramach usług finansowych przez NFZ (tzw. współpłacenie) oraz jaki rodzaj usług medycznych mógłby być objęty współpłaceniem.

Zdaniem zdecydowanej większości respondentów podniesienie wysokości składki zdrowotnej do 9 procent nie przełożyło się na jakość usług medycznych finansowych z NFZ. Dwie trzecie badanych nie dostrzegło poprawy, a tylko 16 proc. badanych uznało, że coś zmieniło się na lepsze.

Dodatkowe opłaty. Tylko lepszy dostęp do specjalisty i lepszą jakość usług

Polacy są skłonni współpłacić za usługi finansowane przez NFZ przede wszystkim, by skrócić czas oczekiwania na wizytę u lekarza. 

Na dodatkowe opłaty za usługi medyczne w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, pod warunkiem, że poprawi się również ich jakość, zgodziłoby się w sumie 36,9 proc. ankietowanych, w tym 7,8 proc. zdecydowanie poparłoby współpłacenie. Przeciwnego zdania było w sumie 39,2 proc. pytanych, z czego 16,3 proc. zdecydowanie na nie. 23,9 proc. wyraziło nastawienie neutralne: ani tak, ani nie.