PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Opieka stomatologiczna nad uczniami, poszukiwani świadczeniodawcy

Autor: miro • Źródło: ms
27-07-2021, 12:02
Opieka stomatologiczna nad uczniami, poszukiwani świadczeniodawcy Opieka stomatologiczna nad uczniami szkół podstawowych (fot. shutterstock)
Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski zaprosił do składania ofert na realizację opieki stomatologicznej nad uczniami szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022.

Chodzi o realizację świadczeń stomatologicznych od 1 września 2021 r. obejmujących uczniów:
Szkoły Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim uczniów 247
Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim uczniów 426
Szkoły Podstawowej nr 3 w Lwówku Śląskim uczniów 172
Filii Szkoły Podstawowej nr 3 w Zbylutowie uczniów 48
Szkoły Podstawowej w Płóczkach Górnych uczniów 75
Razem uczniów 968

W szkołach tych nie ma gabinetów stomatologicznych.

Opieka stomatologiczna powinna obejmować:
- świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży;
- profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia;
- współpracę lekarza dentysty z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szkolną oraz dyrektorami szkół w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów.

Świadczenia opieki stomatologicznej mają być finansowane ze środków NFZ.

Opiekę stomatologiczną nad uczniami może sprawować lekarz dentysta spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Świadczenia opieki stomatologicznej będą realizowane w gabinecie stomatologicznym podmiotu oddalonym nie dalej niż 50 km od siedziby danej szkoły, z którym organ prowadzący szkołę zawrze porozumienie dotyczące realizacji świadczeń.

Organ prowadzący przewiduje możliwość zawarcia porozumienia z więcej niż jednym świadczeniodawcą.

Dopuszczamy możliwość składania ofert na objęcie pomocą stomatologiczną uczniów poszczególnych szkól, kilku lub wszystkich placówek, w zależności od możliwości przychodni.

Dopuszcza się realizowanie usług przez świadczeniodawcę w dentobusie.

Oferta powinna zawierać miejsce i zakres realizacji świadczeń opieki stomatologicznej.

Dodatkowo punktowana będzie darmowa usługa dla dzieci w ramach usług stomatologicznych zaproponowana przez danego świadczeniodawcę.

Ofertę należy przesłać  do siedziby Urzędu Gmina i Miasto Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25 A 59-600 Lwówek Śląski lub mailem sekretariat@lwowekslaski.pl, z dopiskiem „Opieka stomatologiczna nad uczniami”.

Termin nadsyłania ofert: 23 sierpnia godz. 12.00

Osoba wyznaczona do kontaktów: Justyna August tel. 75 64 77 894.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH