PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Oława: szukają dentystów, którzy zaopiekują się uczniami

Autor: miro • Źródło: ms
17-09-2021, 08:49
Oława: szukają dentystów, którzy zaopiekują się uczniami Poszukiwani dentyści do leczenia stomatologicznego uczniów (fot. Unsplash)
Burmistrz Oławy ogłosił konkurs na świadczenie opieki stomatologicznej nad uczniami szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oława.

Opieka stomatologiczna powinna obejmować:
- świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,
- profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia.

Świadczenia opieki stomatologicznej muszą być finansowane ze środków ujętych w planie finansowym NFZ.

Świadczenia opieki stomatologicznej będą realizowane w gabinecie stomatologicznym podmiotu, z którym organ prowadzący szkoły zawrze porozumienie. Organ prowadzący przewiduje możliwość zawarcia porozumienia z więcej niż jednym świadczeniodawcą.

Opieka stomatologiczna dotyczy ok. 2200 uczniów ze szkół podstawowych nr: 1,2,3,4,5,6,7,8.

Oferta powinna zawierać miejsce i zakres realizacji świadczeń opieki stomatologicznej. Ofertę należy przesłać do Urzędu Miejskiego, pl. Zamkowy 15, 55-200 Oława najpóźniej do 24 września 2021 r. do godz. 12.00 z dopiskiem „Opieka stomatologiczna nad uczniami”.

Osobą wyznaczoną do kontaktów jest: Teresa Jurijków – Górska, tel. 71 313 59 56.

***
Opiekę stomatologiczną nad uczniami może sprawować lekarz dentysta spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH